Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år. I år har vi bjudit in till nordiskt möte, NorthTox 2023,  i samband med årsmötet.

Nu har SFT öppnat för nominering av avhandlingar inom toxikologi som försvarats det gångna året!


Har du disputerat under 2023 och är medlem i SFT, fyll i din motivering i formuläret, som du hittar här.


Skicka din motivering till sft@toxikolog.se. Observera att tiden förlängts, - sista ansökningsdag är den 16 februari 2024!


Mer information här.

SFTs pris för bästa avhandling i toxikologi 2023

ERT - European Registered Toxicologist

Glöm inte bort att registrera dig.

Sista anmälningsdatum: 29 februari 2024

Mer information: Här

SFT:s vårmöte kommer att hållas den 12 april 2024 på Göteborgs Univesitet.

Om ni vill ta upp något på årsmötet eller har tips på bra föreläsare, vänligen mejla oss på sft@toxikolog.se.


Vi ser fram emot ditt deltagande!
SAVE THE DATE - Vårmöte den 12 april 2024 i Göteborg

SFT Seminarium den 12 december 2023:

mRNA based vaccines and therapeutics
– Nobel prize findings in action

Patrik Andersson & Martin Billger
AstraZeneca R&D, Göteborg

Mer information: Här

EUROTOX 2027 i GÖTEBORG!!!

Äntligen kommer EUROTOX till Sverige igen!


SFT är nationell värd för konferensen som går av stapeln i Göteborg 2027.


Varmt välkomna!


Mer information kommer givetvis publiceras på SFT:s hemsida.

Är du intresserad av att se det vinnande bidraget så hittar du den här.

Historiska återblickar - SFT 1995-2020


Vid SFTs 50-årsjubileum 2019 framfördes önskemål om en fortsättning av SFTs historiska återblickar av Bo Holmstedt och Torbjörn Malmfors som publicerades i maj 1994 i samband med SFTs 25-årsjubileum.


Nu har Lars Wiklund, som genom åren varit mycket engagerad och drivande inom SFT, samlat "nya" historiska återblickar från åren 1995- 2020 i en uppföljande text.


Vi är mycket glada och tacksamma för denna fina sammanfattning av SFTs historia av Lars Wiklund!


För att visa dokumentet, klicka på denna länk.

unsplash