Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.

SFT WEBINAR:

3Rs IN TOXICOLOGY
PROMISES AND DIFFICULTIES

Date: November 7

Time: 14-16 (CET)
Online: via zoom https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61438218184


Join our webinar “3Rs In Toxicology: Promises and difficulties” and discuss the future of toxicology with the speakers Thomas Hartung, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Andy Forreryd, SenzaGen, Petronella Kettunen, University of Gothenburg, and Camilla Svensson, Swedish Medical Products Agency.


Ladda ner hela programmet HÄR.


SFTs pris för bästa avhandling i toxikologi 2022Nu har SFT öppnat för nominering av avhandlingar inom toxikologi som försvarats det gångna året!Skicka in din motivering senast den sista januari 2023.

Historiska återblickar - SFT 1995-2020


Vid SFTs 50-årsjubileum 2019 framfördes önskemål om en fortsättning av SFTs historiska återblickar av Bo Holmstedt och Torbjörn Malmfors som publicerades i maj 1994 i samband med SFTs 25-årsjubileum.


Nu har Lars Wiklund, som genom åren varit mycket engagerad och drivande inom SFT, samlat "nya" historiska återblickar från åren 1995- 2020 i en uppföljande text.


Vi är mycket glada och tacksamma för denna fina sammanfattning av SFTs historia av Lars Wiklund!


För att visa dokumentet, klicka på denna länk.