Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.

Nu börjar SFT med digitala träffar för professionellt

nätverkande!

Syftet är att skapa en möjlighet för toxikologer att träffas och dela sina erfarenheter i ett professionellt möte. Träffarna kommer att genomföras som lunchmöten via den digitala plattformen Zoom.

Till varje träff kommer vi att få möta fyra toxikolger, två som är yrkesverksamma och två som är i början av karriären, som presenterar sig själva och berättar om sitt arbete och yrkesval. Alla STFs medlemmar är välkomna att närvara som åhörare och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor på slutet.

Datumen för träffarna under hösten är:

  • måndag 5 oktober kl 11.30-12.30
  • måndag 16 november kl 11.30-12.30

© Copyright. All Rights Reserved.