Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.

Skicka in ett abstract  för en muntlig presentation 


SFT's Årsmöte 2021, Fredagen den 9 April.


Om du är doktorand eller postdoc är du välkommen att skicka in ett abstract senast 1:a mars för en 4 minuters muntlig presentation.  Abstract mailas till SFT@toxikolog.se. 


REGISTRERINGEN ÄR NU ÖPPEN FÖR SFT'S ÅRSMÖTE 2021


Temat är: Big Data, Multi Omics and Machine Learning in Toxicology


SFTs Årsmöte 2021 kommer att anhållas via ZOOM. Mötet är planlagt för Fredagen den 9 April.


För mer information klicka denna länk

SFTs nätverksträffar i vår

Träffarna genomförs som lunchmöten via den digitala plattformen Zoom. Syftet är att skapa en möjlighet för toxikologer att träffas och dela sina erfarenheter i ett professionellt möte.

Vid varje träff möter vi fyra toxikolger, två som är etablerade och yrkesverksamma som toxikologer, och två som är i början av karriären. Alla fyra presenterar sig själva och berättar om sitt arbete och yrkesval. SFTs medlemmar är varmt välkomna att närvara som åhörare och det finns möjlighet att ställa frågor på slutet.


SFT tackar alla som deltog i vårens första nätverksträff (den 8 februari). Ett särskilt tack riktas till våra fyra toxikologer som medverkade och presenterade sig!
 

  • Ilona Silins, toxikolog, Kemikalieinspektionen
  • Hans von Stedingk, miljökemist, Goodpoint
  • Diana Kättström, doktorand, Stockholms universitet
  • Erik Bivehed, doktorand, Uppsala universitetNästa nätverksträff sker måndagen den 12 april kl 11.30-12.30 (på engelska)

 

Vårens tredje träff är planerad till måndag 21 juni kl 11.30-12.30 (svenska)


Anmäl ditt intresse redan nu! Följ denna länk.