Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.

Välkommen att delta i SFTs digitala träffar för professionellt nätverkande!

Syftet är att skapa en möjlighet för toxikologer att träffas och dela sina erfarenheter i ett professionellt möte. Träffarna kommer att genomföras som lunchmöten via den digitala plattformen Zoom.

Vid varje träff kommer vi att få möta fyra toxikolger, två som är yrkesverksamma och två som är i början av karriären, som presenterar sig själva och berättar om sitt arbete och yrkesval. Alla SFTs medlemmar är välkomna att närvara som åhörare och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor på slutet.


Datumen för träffarna under hösten är:

  • måndag 5 oktober kl 11.30-12.30 (svenska)
  • måndag 16 november kl 11.30-12.30 (engelska)

Måndag den 16 november får vi möta:


Monica Grekula

Konsult inom biologisk utvärdering och toxikologi, jobbar främst med medicintekniska produkter. Delägare av Limulus Bio AB/Inc konsultfirma.


Ulrika Carlander

Utredare på Läkemedelsverket, forskare och konsult med fokus på medicintekniska produkter, regelverk, biokompatibilitet, toxikokinetik och nanomaterial.

Pernilla Larsdotter Bisting

Projektledare på RISE enhet för Kemisk och Farmaceutiskt Toxikologi. Arbetar framförallt inom området Wastewater-based epidemiology där vi eftersöker bl.a. narkotika i vattenprover som samlats från reningsverk samt ledningsnät.


Antero Silva

Doktorand inom Riskbedömning på Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och tidigare sekreterare för Svenska Förening för Toxikologi (2018 – 2020).

© Copyright. All Rights Reserved.