Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.

SAVE THE DATE FÖR SFT'S ÅRSMÖTE 2021Temat är: Big Data, Multi Omics and Machine Learning in ToxicologySFTs Årsmöte 2021 kommer att anhållas via ZOOM. Mötet är planlagt för Fredagen den 9 April. 

SFT fortsätter med digitala träffar för professionellt nätverkande till våren!

Syftet är att skapa en möjlighet för toxikologer att träffas och dela sina erfarenheter i ett professionellt möte. Träffarnagenomförs som lunchmöten via den digitala plattformen Zoom.

Vid varje träff möter vi fyra toxikolger, två som är yrkesverksamma och två som är i början av karriären, som presenterar sig själva och berättar om sitt arbete och yrkesval. Alla SFTs medlemmar är välkomna att närvara som åhörare och det finns möjlighet att ställa frågor på slutet.


Preliminära datumen för vårens träffar är:

  • måndag 8 februari kl 11.30-12.30 (svenska)
  • måndag 12 april kl 11.30-12.30 (engelska)
  • måndag 21 juni kl 11.30-12.30 (svenska)


Anmäl ditt intresse redan nu! Följ denna länk.

SFT tackar alla ni toxikologer som deltagit vid höstens nätverksträffar.

Ett särskilt TACK riktas till er som delade med er av erfarenheter och reflektioner om livet som toxikolog på jobbet!

Patrik Andersson
AstraZeneca

.

Carl-Johan Zettervall
TKT Sweden AB konsultfirma


Jessica De Loma Olson

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet


Peter Mohlin

Essity

Monica Grekula

Limulus Bio AB/Inc konsultfirma.


Ulrika Carlander

Läkemedelsverket


Pernilla Larsdotter Bisting

RISE, enheten Kemisk och Farmaceutiskt Toxikologi


Antero Silva

Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

© Copyright. All Rights Reserved.