Svenska

Välkommen till SFT - intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi!


Välkommen till SFT – intresseförening för alla som är intresserade av toxikologi

SFT grundades 1969 och riktar sig till alla som är intresserade av toxikologi samt studerande eller yrkesverksamma inom det toxikologiska området.

 

Toxikologi är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar oönskade/skadliga effekter på levande organismer av t.ex. kemikalier, nanomaterial och strålning. Toxikologi innefattar både effekter på människors hälsa (humantoxikologi) och effekter på miljön (ekotoxikologi). Samhället har behov av toxikologisk kunskap inom många områden såsom forskning, utveckling och testning av nya kemikalier och läkemedel, riskkommunikation samt risk/säkerhetsbedömningar.

 

Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år. I år har vi bjudit in till nordiskt möte, NorthTox 2023,  i samband med årsmötet.

Ansök om ERT senast den 30 september!

Om du är intresserad av att registrera dig som European Registered Toxicologist kan du skickain ansökan fram till och med den 30 september 2024.

Mer om ansökan här

Vinnare av SFT:s pris för bästa  avhandling i toxikologi 2023 är:


ERIK BIVEHED

Uppsala UniversitetTitle:

Evolving the Methodology for Detection of Primary DNA Damage - Development, adaptation and assessment of the single cell gel electrophoresis (comet) assay


Mer information: Här


Prisutdelningen kommer att ske under hösten då pristagaren även presenterar sin forskning.

Datum och agenda kommer presenteras här.


EUROTOX 2027 i GÖTEBORG!!!

Äntligen kommer EUROTOX till Sverige igen!


SFT är nationell värd för konferensen som går av stapeln i Göteborg 2027.


Varmt välkomna!


Mer information kommer givetvis publiceras på SFT:s hemsida.

Är du intresserad av att se det vinnande bidraget så hittar du den här.


SFT:s Vårmöte 2024:

Pharmaceuticals in the environment - effects and mitigation


Stort tack till alla presentatörer och deltagare som närvarade och bidrog till en intressant och trevlig dag!


Läs mer här

Historiska återblickar - SFT 1995-2020


Vid SFTs 50-årsjubileum 2019 framfördes önskemål om en fortsättning av SFTs historiska återblickar av Bo Holmstedt och Torbjörn Malmfors som publicerades i maj 1994 i samband med SFTs 25-årsjubileum.


Nu har Lars Wiklund, som genom åren varit mycket engagerad och drivande inom SFT, samlat "nya" historiska återblickar från åren 1995- 2020 i en uppföljande text.


Vi är mycket glada och tacksamma för denna fina sammanfattning av SFTs historia av Lars Wiklund!


För att visa dokumentet, klicka på denna länk.

unsplash