Medlemskap

BLI MEDLEM I SVENSK FÖRENING I TOXIKOLOGI


Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.

 

SFT finns även på Facebook och LinkedIn.


Som SFT-medlem får du följande förmåner:


Bli del av en anrik förening med ett kontaktnät som inkluderar toxikologer från akademin, myndigheter och industri i Sverige samt övriga delar av världen.

Inbjudan till att lyssna på aktuella föreläsningar och träffa kollegor vid årsmötet och andra föreningsarrangemang som kräver medlemskap.

Unik tillgång till nyhetsbrev med riktade jobbannonser, information om kurser, konferenser, seminarier mm.

Kraftigt rabatterad anmälningsavgift till konferenser arrangerade av EUROTOX (100 EUR).

Reducerad avgift (500 kr) för registrering samt återregistrering till European Registered Toxicologist (ERT)


Det går bra att bli medlem under hela året.

 Hur blir jag medlem/Hur förnyar jag mitt medlemskap?

Årsavgiften är 300 kr. För studenter/doktorander och pensionärer är årsavgiften 150 kr.

Medlemskapet betalas senast till det årliga årsmötet men det går bra att bli ny medlem under hela året. Glöm inte att ange e-postadress vid betalning för att få nyhetsbrevet.

Om du önskar att bli fakturerad kontakta ekonomi@toxikolog.se

 

Plusgiro: 65 89 95-6

Org. nr: 80 2008-1314

Swish-nummer: 1235250188

 

Vad händer med de uppgifter som jag lämnar till SFT?

För medlemskapet samlar SFT in information om medlemmens namn, epostadress, inbetalat belopp, när den senaste inbetalningen gjordes samt eventuell fakturaadress. Detta gör vi  för att kunna kontakta våra medlemmar med nyhetsbrev samt för att sköta bokföringen.

Om en medlem inte har betalat under ett år tas uppgifterna bort ur medlemsregistret under nästföljande år. Uppgifter i bokföringen sparas enligt bokföringslagen.

Om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter kontakta ekonomi@toxikolog.se