Torbjörn Malmfors

Torbjörn Malmfors (1939-2022). Invald 2007


Torbjörn Malmfors insatser och engagemang under en lång följd av år, bland annat inom olika utbildningsaktiviteter, har varit av yttersta vikt för att främja och stärka kompetensen och utvecklingen av toxikologi och riskbedömning såväl i Sverige som internationellt. Han har vidare varit en viktig drivkraft för att riskbedömning skall inkluderas som en naturlig del av toxikologin.


Torbjörn Malmfors har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar inom bl.a. farmakologi, toxikologi och riskbedömning. Han var en av initiativtagarna till Toxikologutbildningen vid Karolinska Institutet 1976. Ett annat mycket betydelsefullt utbildningsinitiativ är RASS (Risk Assessment Summer School), en IUTOX aktivitet med Torbjörn Malmfors som kursledare.


Torbjörn Malmfors har varit aktiv i många toxikologiska organisationer, t.ex. var han SFT:s ordförande 1983 -1986 och dess sekreterare 1978 - 1981. Han har vidare fungerat som sekreterare i ” the Federation of European Societies of Toxicology (FEST)”, och som skattmästare i “the International Union of Toxicology (IUTOX)”.

TILL MINNE AV
TORBJÖRN MALMFORS

1939-2022


SFTs minnestext,
av Lars Wiklund och Annika Hanberg.

Torbjörn Malmfors (1939-2022). Elected 2007


Torbjörn Malmfors' efforts and commitment, including various educational activities, have been of the utmost importance to promote and strengthen the competence and development of toxicology and risk assessment both in Sweden and internationally. He has also been a driving person for including risk assessment as a natural part of toxicology.


Torbjörn Malmfors has published over 100 scientific articles in, for example, pharmacology, toxicology and risk assessment. He was one of the initiators of the educational toxicology program at Karolinska Institutet in 1976. Another very important educational initiative is RASS (Risk Assessment Summer School), an IUTOX activity with Torbjörn Malmfors as course leader.


Torbjörn Malmfors has been active in many toxicological organizations, and he was, for example, SFT's chairman from 1983 to 1986, and its secretary from 1978 to 1981. He has also served as secretary in the Federation of European Societies of Toxicology (FEST), and as treasurer of the International Union of Toxicology (IUTOX).

Torbjörn Malmfors1939-2022


Invald/Elected 2007