Medlemskap

BLI MEDLEM I SVENSK FÖRENING I TOXIKOLOGI


Vårt syfte är att verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för nätverkande mellan medlemmarna. SFT anordnar därför även ett eller flera seminarier per år, där seminariet i samband med årsmötet är ett av dessa.

 

SFT finns även på Facebook och LinkedIn.


Som SFT-medlem får du


Nya kontakter och möjligheter till samarbeten

Möjlighet att träffa kollegor och lyssna på spännande föreläsningar på våra årsmöten

Nyhetsbrev på mail med information om kurser, konferenser, seminarier och jobbannonser mm.

Reducerad avgift för deltagande i EUROTOX och IUTOX konferenser

Reducerad avgift för återregistrering till European Registered Toxicologist (ERT).


Det går bra att bli medlem under hela året.

 Hur blir jag medlem/Hur förnyar jag mitt medlemskap?

Årsavgiften är 300 kr. För studenter/doktorander och pensionärer är årsavgiften 150 kr.

Medlemskapet betalas senast till det årliga årsmötet men det går bra att bli ny medlem under hela året. Glöm inte att ange e-postadress vid betalning för att få nyhetsbrevet.

Om du önskar att bli fakturerad kontakta ekonomi@toxikolog.se

 

Plusgiro: 65 89 95-6

Org. nr: 80 2008-1314

Swish-nummer: 1235250188

 

Vad händer med de uppgifter som jag lämnar till SFT?

För medlemskapet samlar SFT in information om medlemmens namn, epostadress, inbetalat belopp, när den senaste inbetalningen gjordes samt eventuell fakturaadress. Detta gör vi  för att kunna kontakta våra medlemmar med nyhetsbrev samt för att sköta bokföringen.

Om en medlem inte har betalat under ett år tas uppgifterna bort ur medlemsregistret under nästföljande år. Uppgifter i bokföringen sparas enligt bokföringslagen.

Om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter kontakta ekonomi@toxikolog.se
© Copyright. All Rights Reserved.