ERT

EUROPEAN REGISTERED TOXICOLOGIST


Vad är ERT?


Att vara ERT, eller European Registered Toxicologist, betyder att man har dokumenterade kunskaper och erfarenhet i toxikologi (toxikologi/ekotoxikologi) som uppfyller EUROTOX krav.


Målsättningen med ERT är att synliggöra och kvalitetssäkra toxikologisk kompetens, underlätta internationell rekrytering, förbättrad karriärutveckling samt att stödja utveckling och utbildning inom toxikologiområdet. ERT finns idag i 17 europeiska länder och allt fler internationella företag och myndigheter anser att ERT är meriterande när de söker personal.


Hur kan jag bli ERT?


Ansök genom att fylla i ett ansökningsformulär och skicka det till ert@toxikolog.se. Ta stöd av de tillgängliga riktilinjerna. Det finns två årliga deadlines: sista februari och sista september. Kostnaden för att ansöka är 1000 SEK för SFT-medlemmar och 1200 SEK för icke-medlemmar.


Betalningsdetaljer:

 

Plusgiro: 65 89 95-6

Org. nr: 80 2008-1314

Swish-number: 1235250188


Eftersom ERT-registret är för aktiva toxikologer så gäller godkänd ERT-registrering i fem år. Därefter behöver du förnya din ansökan. Se en beskrivning i det svenska ERT-regelverket.

Genom att skicka in din ERT-ansökan samtycker du till att SFT hanterar de uppgifter som du har skickat in. Syftet är att kunna fatta beslut och föra register över ERT. Du kan när som helst be oss att ändra dina uppgifter eller ta bort dina uppgifter. Maila då till ert@toxikolog.se. En godkänd ERT som inte uppdateras inom ett år efter avslutad ERT kommer att tas bort.


Ansökningar som inkommer efter senaste datum kommer att behandlas vid ERT-kommitténs nästa sammanträde.


Har ni frågor om ERT kan ni höra av er till oss på ert@toxikolog.se


Här kan du läsa intervjuer med toxikologer som har ansökt och fått titeln ERT.

© Copyright. All Rights Reserved.