NYHETER
Hedersmedlem till SFT 
Swetox årliga seminarium – 14 dec i Uppsala
Seminarium: Miljönotan för en förgiftad värld – 14 mars.
Årsmöte 2018
Nästa års SFT-årsmöte hålls den 20 april, Nobel forum, KI
ERT
Ansök om att bli en ”European Registered Toxicologist”. Sista ansökningsdag 30 sept.
Jobbannonser
En ledig tjänst på Uppsala universitet
Sponsor
Bli en SFT-sponsor!
Idéer från medlemmarna
Har du förslag på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Om oss

Svensk Förening för Toxikologi (SFT) är en intresseförening för:

  • Personer som är yrkesverksamma inom områden med toxikologisk anknytning, t ex toxikologisk forskning, hälso- och miljöriskbedömning och/eller annat toxikologiskt arbete.
  • Personer som studerar toxikologi eller ämnen med toxikologisk anknytning.
  • Andra som har ett aktivt intresse för toxikologi.

Läs Stadgarna för Svensk Förening för Toxikologi (SFT).

Informationsbroschyr om SFT


SFT´s samarbetspartners och stödmedlemmar/sponsorer är :