Stödmedlemmar

SFT är en ideell intresseorganisation och är beroende av sina medlemmar och stödmedlemmar.

Vi vill säga TACK till alla som stödjer vårt arbete.


SFT´s stödmedlemmar är :

Vill ditt företag bli SFT-sponsor?


Kontakta SFT´s skattmästare på ekonomi@toxikolog.se, ange kontaktinformation, referens samt en emailadress för nyhetsbrevet.


Vad får man som SFT-sponsor/stödmedlem (5000kr/år)?


  • Företagets logga syns på alla medlemsutskick, poster, flygblad, hemsidan, Facebookgruppen och LinkedIn.
  • Företaget kan få ut obegränsat antal jobbannonser till SFTs medlemmar på mail och hemsidan (ordinarie pris är 2000 kr per jobbannons)
  • Du stöttar SFTs viktiga arbete


Att samarbeta med andra organisationer och företag är viktigt för att

kunna driva verksamheten framåt. 


SFT´s samarbetspartners är :