Toxrådets sem: Påverkar kemikalier kvinnor och män på samma sätt?

Måndagen den 3 juni 2013 arrangerar Toxikologiska rådet ett seminarium på temat: Påverkar kemikalier kvinnor och män på samma sätt?

Visa innehåll

Moderator är Leif Aringer, Docent, Arbetsmiljöverket.

Här kan du ladda ner Programmet

Stäng