Toxicollage Nr. 2, december 2003

Ur innehållet bl a:

  1. Presentation av nya styrelseledamöter
  2. SFT logotyp?
  3. IUTOX och 5CTDC i Kina
  4. REACH info
  5. BTox projektet
  6. Rapporter från seminarier och konferenser

Nr 2, 2003

Kommentarer inaktiverade.