Temadag: Bland tyger och spånskivor

I ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi och Svensk förening för toxikologi ordnas en temadag den 19 maj 2015 på CMB, Karolinska Institutet i Stockholm

Läs mer

Bland tyger och spånskivor – hur exponeras vi för kemikalier i vår inomhusmiljö och hur kan vi minska riskerna?

En mycket stor del av vår tid spenderar vi inomhus. Det vi möter i stora volymer är bland annat byggmaterial och textiler. Dessa två branscher står inför samma utmaning men har olika sätt att angripa kemikaliefrågan. Under dagen kommer forskare att belysa bl.a. dessa frågor. Vad är det för kemikalier vi exponeras för och hur tas de upp av kroppen? Hur vet vi vad som är farligt? Hur gör man för att hålla koll? Vad blir framtiden?
Temadagen är ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi och STF. Här finns mer info om programmet.

Stäng


Kommentarer inaktiverade.