Styrelsen

SFTs styrelse


SFTs styrelse arbetar ideelt och väljs varje år vid årsmötet. Valberedningen har till uppgift att nominera kandidater till styrelseposterna.


Ordförande - Karin Svens

 

Karin Svens har varit styrelsemedlem sedan 2016. 2017 blev hon viceordförande och sedan 2018 är hon SFTs styrelseordförande.

 

Karin Svens är delägare i toxikologikonsultfirman TKT Sweden AB. Under sina år som toxikolog har hon mest arbetat med läkemedelsutveckling, projektledning och säkerhetsvärdering av ämnen inom kemisk industri, men också tillsatser i till exempel livsmedel. Efter magisterexamen i toxikologi på Karolinska Institutet och disputation på IMM (inhalationstoxikologi), arbetade hon i tio år på AstraZenecas safety assessment, innan hon startade TKT Sweden AB. Karin är European Registered Toxicologist (ERT) sedan 2015.

 

Viceordförande - Jan Olsson

 

Jan Olsson har varit delaktig i SFTs styrelse sedan 2013 ooch fram till 2018 har innehavt posten som kassör. Sedan 2018 är Jan viceordförande.

 

Jan Olsson har forskat med ekotoxikologi på Uppsala Universitet 2003-2011, arbetat med produktsäkerhet på Essity i Mölndal 2012 - 2015 och arbetar sedan 2015 som projekt-toxikolog på AstraZeneca i Göteborg. Jan arbetar i SFT för toxikologin i hela Sverige, och har för aktuellt mål är att få EUROTOX-kongressen till Göteborg.

 

Sekreterare - Antero Silva

 

Antero Silva anslöt till styrelsen 2016 och sedan 2018 är han SFTs sekreterare.

 

Efter masterprogrammet i toxikologi på Karolinska Institutet började Antero som doktorand på Institutet för Miljömedicin (IMM) under 2018, med fokus på riskbedömning. Anteros forskning handlar om bland annat benchmark dos-modellering och perfluorerade substanser (PFAS). Före forskarutbildningen jobbade Antero på Swetox (Svenska Centrum för Toxikologiska Vetenskaper) och 5 år på Farmakologisavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Kassör - Petra Thulin

 

Petra Thulin har deltagit i styrelsens arbete sedan 2015 och sedan 2018 är hon kassör.

 

Petra Thulin disputerade på Karolinska Institutet år 2011, och jobbade därefter som post-doc på AstraZeneca I Södertälje. Sedan 2014 har hon jobbat som Senior Scientist inom Drug Safety and Metabolism (DSM) på AstraZeneca i Göteborg.


Styrelsemedlem - Steffen Keiter

 

Steffen Keiter är styrelsemedlem i SFT sedan 2017

 

Steffen Keiter är ekotoxikolog och arbetar som docent på Örebro universitet sedan 2014. Han arbetade tidigare som forskningsassistent och biträdande professor vid Heidelbergs respektive RWTH Aachen Universitet. Steffen har även erfarenhet av lagstiftningsfrågor efter att ha arbetat inom den kemiska industrin.


Styrelsemedlem - Ulrika Bergström

 

Ulrika Bergström är styrelsemedlem i SFT sedan 2018

 

Ulrika disputerade år 2000 på en avhandling om kemikaliers effekter på luktslemhinnan och transport via luktslemhinnan till hjärnan. Sedan dess har hon främst forskat om miljögifters vävnadsdistribution och effekter och är nu involverad i forskning om förbättrade metoder för medicinsk behandling i händelse av exponering för retande gaser.


Styrelsemedlem - Maria Kippler

 

Maria Kippler är styrelsemedlem i SFT sedan 2016

 

Maria arbetar som forskare vid Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad på exponering för miljöföroreningar tidigt i livet och deras inverkan på barns hälsa och utveckling. Maria examinerades från Masterprogrammet i Toxikologi vid Karolinska Institutet 2004 och hon färdigställde sin doktorsexamen 2009.

© Copyright. All Rights Reserved.