Lediga jobb

TOXIKOLOGER SÖKES!


Här kan du se de aktuella jobberbjudanden i toxikologibranchen

Livsmedelsverket söker två toxikologer inom området riskvärdering

Uppsala


Är du toxikolog och intresserad av en ny utmaning? Vill du bidra till ökad kunskap om befolkningens exponering för främmande ämnen via livsmedel, samt hur potentiella hälsorisker ska bedömas på bästa sätt? Då kan du vara rätt person för oss. Med pensionsavgångar i sikte behöver vi nu förstärkning av två nya medarbetare, som tillsammans med kunniga och engagerade kollegor vill arbeta för fortsatt säkra livsmedel och bra matvanor i Sverige.


Läs hela annonsen och ansök här

Doktorand i miljövetenskap med inriktning på regulatorisk ekotoxikologi

Stockholm


Projektet syftar till att bidra till bättre riskbedömning och hantering av kemikalier i EU, med särskild inriktning på Östersjön. Det övergripande målet är att förbättra utvecklingen av systematiska och transparenta riskbedömningar, vilket är avgörande för hållbar användning av kemikalier och för att nå miljökvalitetsmålet En giftfri miljö. Vi kommer att studera det faktiska arbetet med den nuvarande EU-lagstiftningen, såsom REACH och Vattendirektivet, genom att använda litteraturstudier och möjligen intervjuer med relevanta experter. Arbetet kommer att omfatta granskning av juridiska dokument och vägledningsdokument från Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska kommissionen, miljöinformation från kemikalieindustri, och kemikalieriskbedömningar som utförts av vetenskapliga kommittéer.


Läs hela annonsen och ansök här

© Copyright. All Rights Reserved.