NYHETER
Seminarium: Miljönotan för en förgiftad värld – 14 mars.
Årsmöte 2017
Tema: Toxicity testing in the 21th Century. Hölls i Nobel Forum den 7 april.
ERT
Ansök om att bli en ”European Registered Toxicologist”. Sista ansökningsdag 30 sept.
Jobbannonser
Experts at EFSA (10 different panels) Deadline Sept 8!!                                                         Senior konsult på Goodpoint. Sista ansökningsdag 30 okt
Sponsor
Bli en SFT-sponsor!
Idéer från medlemmarna
Har du förslag på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Styrelsen

SFTs Styrelse 2016 – 2017
SFT Executive Committee (EC) 2016 – 2017

Presentation av SFT:s styrelse 2016-2017
Visa medlemmar

Ordförande: Charlotte Nilsson
Swetox
Forskargatan 20
151 36 Södertälje
Tel: 08-524 885 09
Mail: charlotte.nilsson@swetox.se

Vice ordförande: Karin Svens
Toxicology Knowledge Team Sweden AB
B401
Kvarnbergagatan 6-8
151 85 Södertälje
Tel:
Mail: karin.svens@tktsweden.com

Sekreterare: Hanna Karlsson
Institutet för Miljömedicin (IMM)
Karolinska Institutet
Box 210
171 77 Stockholm
Tel: 08-524 875 76
Mail: Hanna.L.Karlsson@ki.se

Skattmästare: Petra Thulin
Drug Safety and Metabolism (Discovery Safety)
AstraZeneca
Pepparedsleden 1,
SE-431 83 Mölndal
Tel 031-7762028
petra.thulin@astrazeneca.com

Ledamöter:
Jan Olsson
AstraZeneca AB
Dahlénsgatan 5
53491 Vara
Mail: janne@olsson.ms

Mia Johansson
Kemikalieinspektionen
Box 2
Esplanaden 3 A
172 13 Sundbyberg

Maria Kippler
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet
Box 210
171 77 Stockholm

Steffen Keiter

Antero Silva


Övriga funktioner (Other functions)

Revisorer (Accountants):

Visa medlemmar

Marika Berglund
Institutet för Miljömedicin (IMM),
Karolinska Institutet,
Box 210,
171 77 Stockholm
Mail: marika.berglund@ki.se

Henrik Viberg,
Uppsala Universitet,
Uppsala

Revisorsuppl. (Deputy accountant):
Niklas Johansson,
Naturvårdsverket,
Avdelningen för miljöanalys
Valhallavägen 195,
106 48 Stockholm.
Tel:010-698 14 38,
Mobil: 070-374 27 47,
Mail: Niklas.Johansson@naturvardsverket.se
Webbplats: www.naturvardsverket.se


Valberedning (Nominating Committee):

Visa medlemmar


Sammankallande (Chair): 

Jennie Andersson
Trossa
Stockholm
Mail: jennie.andersson@trossa.se

Ledamöter (Members):

Annika Hanberg,
Institutet för Miljömedicin (IMM),
Karolinska Institutet,
Box 210,
171 77 Stockholm
Tel: 08-524 87 526
Mail: annika.hanberg@ki.se

Cecilia Berg
Uppsala universitet
Uppsala
Mail: cecilia.berg@ebc.uu.se

Kerstin Kenne
Toxicology Knowledge Team Sweden AB
Södertälje
Tel: 070-550 82 43
Mail: kerstin.kenne@tktsweden.se