SFT Årsmöte 2011

Vetenskapligt program: Framtida toxikologiska utmaningar

Visa innehåll

Fredagen den 18 mars, 2011.

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.

Svensk Förening för Toxikologi (SFT) Inbjuder till årsmöte Fredag den 18 mars 2011 på Nobel Forum.

Vetenskapligt program:
Framtida toxikologiska utmaningar

Just nu genomgår toxikologin en intensiv förändringsfas som bland annat innefattar nya forskningsfält, internationaliserad utbildning och ny lagstiftning. Detta ställer nya krav på oss toxikologer. Vill du veta vilka möjligheter och utmaningar som vi har framför oss? Vad kommer att prägla arbetsmarknad, utbildning och forskning de kommande åren?

Program

Passa på att hälsa på gamla och nya vänner och kollegor!
Kaffe / Te + smörgås serveras från kl 09.15

10.00-10.15 Välkomna till SFTs årsmöte
Marie Haag Grönlund, AstraZeneca, SFTs ordförande

Moderator: Mattias Öberg, IMM, KI

10.15-10.55 Evolution of risk assessment: from rodents to humans and back
Eleine Faustman, professor and director, Institute for risk analysis and risk communication, University of Washington, USA

11.00-11.45 Toxikologernas framtida roll i läkemedelsutveckling
Ian Cotgreave, professor, AstraZeneca
IC Presentation (pdf)

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.15 EUROTOX 2012
Marie Haag Grönlund, SFTs ordförande

13.15-13.40 Globala initiativ på kemikalieområdet
Maria Delvin, Principal Policy Adviser, Kemikalieinspektionen
MD Presentation (pdf)

13.45-14.10 Utbildning av toxikologer igår och idag – behov för framtiden
Annika Hanberg, professor och studierektor, Institutet för miljömedicin, KI
AH Presentation (pdf)

14.10-14.40 Kaffe / Te

14.40- 15.05 Morgondagens arbetsuppgifter inom kemisk industri
Carl Haux, AkzoNobel Surface Chemistry AB

15.10-15.35 ”Snillen spekulerar: Vilka utmaningar och möjligheter står toxikologerna inför?” (paneldebatt)
Ian Cotgreave, Maria Delvin, Annika Hanberg och Carl Haux

Diskussionsledare:Tina Almström Branting, Goodpoint AB

Ca 15.40 Årsmötesförhandlingar

Program, Årsmötesförhandlingar, Valberedningens förslag (pdf)

Versamhetsberättelse för 2010 (pdf)

Revisionsberättelse för 2010 (pdf)

Årsmötesprotokoll (pdf)

Stäng

 

Kommentarer inaktiverade.