NYHETER Nominera en hedersmedlem till SFT!
Årsmöte 2018
The SFT-meeting was held on April 20 in Nobel forum, KI, Solna.
Seminarier 2018   Conference, Lund, June 17-20! Future meetings-BSTP.
ERT
Ansök om att bli en ”European Registered Toxicologist”. Se intervjuer med ”ERT”-toxikologer!
Jobbannonser Director, Astra Zeneca. PhD position. Konsult på Toxintelligence.
Sponsor
Bli en SFT-sponsor!
Idéer från medlemmarna
Har du förslag på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Nyheter

Hedersmedlem till SFT

Nu är det dags att nominera ytterligare en hedersmedlem till SFT. Detta ska enligt stadgarna vara en ”svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för toxikologins utveckling”. Våra tidigare invalda hedersmedlemmar finns listade här.
Vi behöver hjälp med att nominera kandidater till denna hederstitel och ber därför er att skicka förslag till sft@toxikolog.se.


”Risk Assessment and Regulation” – Swetox årliga workshop, Uppsala 14 dec

This year’s workshop features debates on how we best deal with endocrine-disruptive substances, lead in wildlife and the disputed new legislation against flame retardants. In addition, a presentation of the research at a new national research center for analytical research methods, as well as group discussions on joint education initiatives and applications.
See program and registration here


Konferens på Swetox – Framtidens forskning med försöksdjursfria metoder 17 oktober 2017

Mer information och anmälan finns här.


Miljönotan för en förgiftad värld – Seminarium om kostnader och åtgärder i kemikaliepolitiken!
När: Tisdagen den 14 mars, kl. 14-16
Insläpp sker från 13.30 då kaffe serveras.
Var: Mittpoolen, Gamla riksdagshuset; entré via Riksplan 1b.
Anmälan senast 10 mars.
Läs mer här


Celebrating 40-years of toxicology education at Karolinska Institutet and the Institute of Environmental Medicine!
Toxicology for the future – research, development and education for chemical safety, 25 November
Friday 25 November 2016, 13.00-17.00 at Aula Medica, Erling Persson hall, Karolinska Institutet, Campus Solna

The programme includes highlights of scientific development within the area of toxicology and health risk assessment in the perspective of societal needs, challenges, possibilities and education – Adverse Outcome Pathways (AOP), Endocrine Disruption, mixtures, alternative methods, In silico tools, nanoparticles, microbiome etc. Presenters from IMM, Swetox and EC Joint Research Centre, Italy.

Invited: Alumni, students, teachers, toxicologists and anyone interested.

Register no later than 14 November 2016.
Website here.

If you are a former student or teacher at the ToxMaster programme and have not received an invitation for the celebration dinner please contact annika.hanberg@ki.se

Welcome!
Annika Hanberg, Programme Director
Kristian Dreij, Director of studies
Ulla Stenius, Head and Director of IMM


Naturvetarnas arbetsmarknadsdag på Stockholms Universitet, 8 feb, 2017
Välkommen till Aula Magna för att ta del av en eftermiddag med intressanta utställare och värdefulla seminarier för dig som går i tankar om extraknäck, examensarbete eller arbetslivet efter utbildningen! Mer information finns här.

Startar: 2017-02-08 12:00
Slutar: 2017-02-08 15:30
Plats: Stockholm
Lokal: Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6


Ansök om att bli ERT i Sverige!
Sista datum för denna ansökningsomgång var den 30 september 2016. Kommittén behandlar nu ansökningarna.

Mer info under fliken för ERT.


Forskningsproppen 2016
SFT har skickat in ett underlag till forskningsproppen 2016. Fokus lades på hur viktigt det är med toxikologisk kunskap i bl.a. läkemedelsutveckling och för att uppnå miljömålet En Giftfri Miljö. Vi påpekade också att arbetet med 3R (alternativ till djurförsök; refine, reduce, replace) måste intensifieras.


Swedish Toxicology Sciences Institute, Swetox
Det finns ett stort behov av att kunna bedöma riskerna med kemikalier och hur kemiska ämnen påverkar hälsan. Därför har elva svenska universitet gått samman för att bilda Swetox – en nationell resurs för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom de toxikologiskt relaterade vetenskaperna.

Många stora aktörer stöder Swetox. Karolinska Institutet, FORMAS, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stockholms Läns Landsting stöder tillsammans bildandet av Swetox med 145 miljoner, med option på ytterligare 40 miljoner under de första 5 åren. Precis som ofta är fallet för andra forskningsinstitutioner kommer uppdragsforskning bidra finansiellt till Swetox verksamhet. Svensk förening för toxikologi har varit drivande för att få till stånd denna satsning på svensk toxikologi.

Navet i Swetox är en nystartad anläggning i Biovation Park i Gärtuna. Där finns modernt utrustade lokaler för olika specialiserade vetenskapliga ändamål, alltifrån cellodling och molekylär toxikologisk verksamhet till djurförsök och bioanalys. Expansionsmöjligheter finns för ytterligare laboratorier.

Centralt är det tvärvetenskapliga perspektivet och att utveckla nya metoder och modeller för att bedöma säkerheten hos alla typer av kemikalier. Därför kommer principerna 3M (Mekanismer, Modeller och Markörer) och 3R (Reduce, Refine, Replace) att genomsyra arbetet vid Swetox, i syfte att både utveckla den toxikologiska forskningen och att minska, förbättra och ersätta användning av djurtester. Prioriterade forskningsområden är hormonstörande ämnen, läkemedelstoxikologi och nanotoxikologi.

De universitet som ingår i Swetox är: Karolinska Institutet (administrativt ansvariga), Göteborgs universitet, Karlstads universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet.

Läs mer om Swetox: http://www.swetox.se


IMM-forskare får hedersdoktorat
Grattis till Marie Vahter, professor och enhetschef vid IMMs enhet för metaller & hälsa har utsetts till hedersdoktorat vid KTH. I motiveringen står bland annat…

”Marie Vahter är en mycket produktiv och internationellt etablerad forskare som har gjort stora insatser rörande kopplingen mellan exponering och metallers inverkan på människors hälsa på global nivå. Detta har bland annat bidragit till i en sänkning av gränsvärden för arsenik i dricksvatten för flertalet länder i världen.”


Sten Orrenius på lista över världens främsta forskare
Sten Orrenius, professor emeritus vid IMM, är med på Thomson Reuters lista över forskare med flest citeringar i de mest välrenommerade vetenskapliga tidskrifterna under perioden 2002 – 2012. Sten Orrenius forskar om apoptos på IMMs enhet för toxikologi.


Roland Grafström och Pekka Kohonen får pris för forskning om att minska användningen av försöksdjur
Professor Roland Grafström och Dr. Pekka Kohonen, båda forskare på IMM, har tilldelats LUSH Science Prize 2014 för sina insatser för att minska användningen av djurförsök i forskningen.