NYHETER
Konferens: Försöksdjurfria metoder, Swetox, 17 oktober.Seminarium: Miljönotan för en förgiftad värld – 14 mars.
Årsmöte 2017
Tema: Toxicity testing in the 21th Century. Hölls i Nobel Forum den 7 april.
ERT
Ansök om att bli en ”European Registered Toxicologist”. Sista ansökningsdag 30 sept.
Jobbannonser                                                                                                                    4 lediga tjänster: Goodpoint, Läkemedelsverket, Uppsala universitet och  Naturvårdsverket!
Sponsor
Bli en SFT-sponsor!
Idéer från medlemmarna
Har du förslag på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Nominering av hedersmedlemmar

Det finns personer som betytt extra mycket för toxikologins utveckling i Sverige och internationellt. Den finaste utmärkelsen SFT delar ut är att kalla dessa personer till hedersmedlemmar. Det har skett vid endast 6 tillfällen, men nu tycker vi att det är dags igen. Vi ser därför fram emot nomineringar av nya hedersmedlemmar och vill be alla medlemmar fundera på vem just ni tycker är värd att få bli hedersmedlem i SFT.

Så nominerar du en hedermedlem.
Beskriv kort (max 200 ord) varför personen du nominerar är lämplig som hedersmedlem. Bifoga CV och publikationslista. Mejla din nominering till sft@toxikolog.se senast 31 januari. Nominering kan göras anonymt.

Vad händer sedan?
Styrelsen går gemensamt igenom samtliga nomineringar föreslår till årsmötet 17 april att besluta om att kalla en person (eller flera) till hedersmedlem. Nomineringar kommer även ligga till grund för SFTs förslag till olika pristagare inom EUROTOX och IUTOX. Beroende på vem som kallas hoppas vi under året få möjlighet att arrangera ett seminarium kring personen och hans eller hennes verksamhetsområde.