NYHETER Nominera en hedersmedlem till SFT!
Årsmöte 2018
The SFT-meeting was held on April 20 in Nobel forum, KI, Solna.
Seminarier 2018   Conference, Lund, June 17-20! Future meetings-BSTP.
ERT
Ansök om att bli en ”European Registered Toxicologist”. Se intervjuer med ”ERT”-toxikologer!
Jobbannonser Director, Astra Zeneca. PhD position. Konsult på Toxintelligence.
Sponsor
Bli en SFT-sponsor!
Idéer från medlemmarna
Har du förslag på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Hedersmedlemmar

Bo Holmstedt, 1919 – 2002.Bo Holmstedt

Invald vid årsmötet 1981

Läs mer

Professor Bo Holmstedt var en förgrundsgestalt inom toxikologin i Sverige såväl som internationellt. Han var Svensk Förening för Toxikologis förste ordinarie ordförande och utnämndes till föreningens förste hedersmedlem.
Bo Holmstedt var SFTs ordförande:
1972-1974, 1978-1979

Till Bo Holmstedts minne (av Torbjörn Malmfors)

In memoriam, Bo Holmstedt, 1919–2002 (av Arthur J. Atkinson and Folke Sjöqvist)

Bo Holmstedt memorial fund (BHMF)
För mer information, se EUROTOX


Sven Ullberg

Invald vid årsmötet 1986


Erik Dybing

Erik Dybing

Invald vid årsmötet 2000

Presentation


Anders BergendorffAnders Bergendorff

Invald vid årsmötet 2004

Läs mer

Anders Bergendorff var en av pionjärerna vid uppbyggandet och införandet av toxikologutbildningen vid Karolinska Institutet. Utbildningen som var den första i sitt slag både i Sverige och internationellt har tillfört Sverige hög kompetens inom såväl forskning, toxicitetstestning, som riskbedömning och har dessutom setts som en förebild för andra utbildningar i världen.
Anders Bergendorff var SFTs sekreterare
1983-1988.

Presentation – Styrelsens motivering


Sten OrreniusSten Orrenius

Invald vid årsmötet 2006

Läs mer

Professor emeritus Sten Orrenius var med och grundade SFT:s föregångare, den toxikologiska diskussionsklubben, på Rättsmedicinska institutionen vid Karolinska institutet den 29 maj 1969 och var dess revisor 1969-1977. Diskussionsklubben övergick i Svensk Förening för Toxikologi vid årsskiftet 1977/78. Sten Orrenius valdes till styrelsens vice ordförande vid årsmötet 1978 och var SFT:s ordförande 1979-1981.

Presentation – Styrelsens motivering

Interview with Sten Orrenius – Early work on apoptosis, an interview with Sten Orrenius, Cell Death and Differentiation (2006) 13, 1–4.


Torbjörn MalmforsTorbjörn Malmfors

Invald vid årsmötet 2007

Läs mer

Torbjörn Malmfors insatser och engagemang under en lång följd av år, bl a inom olika utbildningsaktiviteter, har varit av yttersta vikt för att främja och stärka kompetensen, kunskapen och utvecklingen av toxikologi och riskbedömning såväl i Sverige som internationellt. Han har vidare varit en viktig föregångare för att riskbedömning skall inkluderas som en naturlig del av toxikologin.

Torbjörn Malmfors var en av initiativtagarna till Toxikologutbildningen vid Karolinska Institutet (KI) 1976.

Torbjörn Malmfors har varit aktiv i många toxikologiska organisationer, t ex var han SFTs ordförande 1983 -1986, och dess sekreterare 1978 – 1981. Han har vidare fungerat som sekreterare i ” the Federation of European Societies of Toxicology (FEST)”, och som skattmästare i “the International Union of Toxicology (IUTOX)”.

Presentation – Styrelsens motivering


Lennart DenckerLennart Dencker

Invald vid årsmötet 2015

Läs mer


Lennart Dencker deltog redan i Toxikologiska Diskussionsklubben (en föregångare till SFT), och satt senare många år i SFTs styrelse. Lennart Dencker var också föreningens ordförande då EUROTOX-mötet 1994 hölls i Uppsala. Lennart Dencker har visat ett brett engagemang inom såväl utbildning, allmän toxikologi som läkemedelstoxikologi. Lennart Dencker har dessutom varit avgörande för att bygga en stark toxikologisk forskning vid Uppsala Universitet och samverkat med en lång rad myndigheter och organisationer utanför akademin.

Presentation – Styrelsens motivering

Stäng