NYHETER Nominera en hedersmedlem till SFT!
Årsmöte 2018
The SFT-meeting was held on April 20 in Nobel forum, KI, Solna.
Seminarier 2018   Conference, Lund, June 17-20! Future meetings-BSTP.
ERT
Ansök om att bli en ”European Registered Toxicologist”. Se intervjuer med ”ERT”-toxikologer!
Jobbannonser Director, Astra Zeneca. PhD position. Konsult på Toxintelligence.
Sponsor
Bli en SFT-sponsor!
Idéer från medlemmarna
Har du förslag på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen!

ERT

Ansöka om att bli ERT i Sverige!

Ansök genom att fylla i ett ansökningsformulär och skicka det till sft@toxikolog.se. Det finns två årliga deadlines; sista februari och sista september. Kostnaden för att ansöka är för närvarande 1000 SEK för SFT-medlemmar och 1200 SEK för icke-medlemmar.

Att vara ERT, eller European Registered Toxicologist, betyder att man har dokumenterade kunskaper och erfarenhet i toxikologi. Sedan 20 år tillbaka har man kunnat ansöka om att bli ERT i flera europeiska länder, och sedan 2015 är det möjligt att ansöka även i Sverige. Det svenska ERT-regelverket antogs vid SFTs årsmöte 2014 och godkändes vid EUROTOX-mötet i september samma år.

Här kan du läsa intervjuer med toxikologer som har ansökt och fått titeln ERT.

Sedan 2015 är det möjligt att ansöka om ERT i Sverige!
ERT kommittén sammanträder två gånger per år, och det kommer alltså att finnas flera tillfällen att söka. Ansökningar som inkommer efter senaste datum kommer att behandlas vid ERT-kommitténs nästa sammanträde. ERT-kommittén består av fem medlemmar; Mattias Öberg (Karolinska institutet/Swetox; ordf.), Bert-Ove Lund (Kemikalieinspektionen), Henrik Viberg (Uppsala Universitet), Björn Dahl (AstraZeneca) och Helen Håkansson (Karolinska Institutet). En person från Eurotox’ kommitté för ERT kommer att fungera som stöd till den svenska kommittén under de första mötena.

Har ni frågor om ERT kan ni höra av er till Lotta Nilsson eller Marie Haag Grönlund.

ERT
European Registered Toxicologist (ERT) är ett register över toxikologer (inklusive ekotoxikologer) som uppfyller Eurotox krav på utbildning och kompetens. ERT finns idag i 17 europeiska länder och allt fler internationella företag och myndigheter anser att ERT är meriterande när de söker personal. Målsättningen med ERT är att synliggöra och kvalitetssäkra toxikologisk kompetens, underlätta internationell rekrytering, förbättrad karriärutveckling samt att stödja utveckling och utbildning inom toxikologiområdet.

Läs mer om ERT: http://www.eurotox.com/ert/


Medlemsremiss – European Registered Toxicologist (ERT)

ERT finns idag i 17 europeiska länder och allt fler internationella företag och myndigheter anser att ERT är meriterande när de söker personal. En arbetsgrupp inom SFT har tagit fram ett förslag på hur ett svenskt system för ERT skulle kunna se ut. Förslaget har varit ute på remiss.

”ERT-guidelines” i final version:


Medlemsremiss – European Registered Toxicologist (ERT)

Läs mer

ERT finns idag i 17 europeiska länder och allt fler internationella företag och myndigheter anser att ERT är meriterande när de söker personal. Under det senaste året har därför en arbetsgrupp inom SFT tagit fram ett förslag på hur ett svenskt system för ERT skulle kunna se ut. Förslaget är ute på remiss till 31 januari 2014. Vill du som medlem lämna synpunkter på förslaget så tar vi gärna emot dessa. Mejla i så fall dina synpunkter till Marie.HaagGroenlund@astrazeneca.com

Här hittar du förslaget som är på remiss: ERT-remiss.pdf
Mer information om ERT finns att hitta på Eurotox hemsida: http://www.eurotox.com/ert/
Stäng


Här ligger minnesanteckningar från ERT-mötet i februari 2014


Workshop om ERT (European Registred Toxicologist) 8 nov 2012

Läs mer

I takt med att arbetsmarknaden för toxikologer internationaliseras allt mer vill SFT undersöka om och hur ett nationellt ERT-förfarande kan gynna utvecklingen av toxikologi i Sverige samt underlätta för svenska toxikologer i konkurrensen om tjänster tex inom EU-myndigheter och inom andra internationella organisationer och företag. När SFT ställde frågan till ECHA hur de ser på ERT vid rekryteringar av toxikologer blev svaret att ERT inte är ett krav, men anses meriterande.

För att få veta mer om hur ERT-utvecklingen ser ut och för att diskutera för- och nackdelar med ERT i ett land som Sverige arrangerade SFT den 8 november 2012 en workshop tillsammans med representanter från EUROTOX.

Här kan du ladda ner minnesanteckningar och presentationer:

Summary; Summary 1st Workshop_Stockholm.pdf

Program and list of participants; 1st international WS ERT program_participants.pdf

ERT guidelines for registration; ERT-guidelines_for_registration_2012.pdf

Prof Jyrki Liesivuori: ERT current status_J Liesivuori_121108.pdf, ERT_world wide_J Liesivuori_121108.pdf

Prof Rolf Schulte-Hermann: ERT Guidelines dev_R Schulte-Hermann_121108.pdf

Prof Emanuela Corsini: Eurotox Education_E Corsini_121108.pdf

Prof Martin Wilks: ERT training programs_121108.pdf

Tuula Heinonen: ERT Finland_T Heinonen_121108.pdf

Output from the group discussions: 1st ERT Workshop group discussion notes_121108.pdf

Mer information om ERT finns att hitta på Eurotox hemsida: http://www.eurotox.com/ert/
Stäng