AKUTA RIKTVÄRDEN OCH SPRIDNINGSMODELLER

Visa innehåll

10 februari 2011

Arrangeras av:
Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC) – ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Institutet för miljömedicin (IMM)

Medarrangörer:
Socialstyrelsen och Svensk Förening för Toxikologi (SFT)

Torsdagen 10 februari bjuder vi in till en heldag om viktiga verktyg i samhällets beredskap och skydd mot kemiska olyckor och katastrofer.

Seminariet är en mötesplats för att utbyta erfarenheter kring bedömning av toxikologiska risker i samband med kemiska utsläpp och olyckor. Under dagen kommer vi att presentera hälsobaserade riktvärden speciellt framtagna för att skydda allmänbefolkningen. Vi kommer också att diskutera möjligheter att beräkna spridning och uppskatta skadeutfall, vilken roll riktvärden och gränsvärden har i en kemisk katastrofsituation samt vid fysisk planering av industrier och transporter.

Mötet är öppet, men vänder sig i första hand till personer med ansvar inom kemisk beredskap och utbildning på centrala och regionala myndigheter samt till toxikologer och säkerhetskonsulter.

Mötet är avgiftsfritt och inkluderar lunch.

Anmälan krävs och sker via webbformulär senast 20 januari.

Web för info, anmälan mm: Katastroftoxikologi

Program (pdf för utskrift)

Eftersom antalet platser är begränsat kan vi behöva prioritera deltagare från de primära målgrupperna och personer som anmält sig tidigt.

Varmt välkommen!

Tid och plats:
10 februari 2011 Kl. 9.30-16.00 Stallmästaregården Norrtull, Stockholm

Stäng

 

Miljömärkning som riskreducerande åtgärd?

Visa innehåll

Svensk Förening för Toxikologi och KTH Pro et contra
arrangerar tillsammans seminariet:

Miljömärkning som riskreducerande åtgärd?
26 November 2010

Försäljningen av miljömärkta varor ökar men leder det till en bättre miljö?

Kan miljömärkningar ersätta och påverka lagstiftningen?

Fungerar konsumentmakt?

Vi vill under detta seminarium belysa både fördelar och nackdelar med miljömärkning av varor och tjänster, samt fundera kring miljömärkningens roll i framtiden.

Aktörer från olika organisationer och branscher kommer att diskutera dessa frågor utifrån sina perspektiv.

Tid: 26 nov 2010, kl 13.00 -16.00

Plats: Sal V2, Teknikringen 76, 2tr,
KTH-campus, Stockholm

KTH, Kungliga Tekniska högskolan.

Karta över KTH-campus: http://www.math.kth.se/~kurlberg/kth_campus.pdf  (V2 ligger i byggnaden märkt med V)

Pro et contra – ett öppet debattforum på KTH om teknik och samhälle.
Webbsida

För att anmäla sig eller ställa frågor om seminariet, kontakta Marlene Ågerstrand: maa2@kth.se

Program

13:00-13:20 Marlene Ågerstrand (KTH)
”Hur miljöeffektiva är egentligen miljömärkningar?”

13:20-13:40 Lars Hällbom (KRAV)
”Så bidrar KRAV till att minska bakgrundstrycket av toxiska substanser”

13:45-14:05 Eva Eiderström (Svenska Naturskyddsföreningen)
”Miljömärkning som redskap i miljöarbetet”

14:05-14:30 Fika: Testa dina KRAV-smaklökar!

14:30-14:50 Lena Lundberg (Plast och Kemiföretagen)
”Näringslivets syn på miljömärkning: fördelar och nackdelar”

14:55-15:15 Sven-Olof Ryding (Miljöstyrningsrådet) ”Klarar miljömärkningen framtida konsumentkrav?”

15:20- 15:40 Avslutande paneldiskussion, moderator: Christina Rudén (KTH)

Information och Program för utskrift (pdf)


Svensk Förening för Toxikologi (SFT) och Toxikologiska rådet
arrangerar tillsammans seminariet:

Läkemedel och miljö
13 April 2010

Sammanfattning

Stäng