Reproductive and developmental toxicology

On January 25th, 13.00 to 16.00, SFT will hold a seminar on reproductive and developmental toxicology , at Uppsala Biomedicine Center Room B10:1.

Read more

There has been a great interest in the SFT seminar on reproductive and developmental toxicology. Because of the large number of registrations we have changed to a larger venue, please note the seminar room is updated.

We are organizing the seminar by the occassion of that Professor Lennart Dencker was appointed honorary member of SFT 2015. During the seminar, you will hear presentations on reproductive and developmental toxicology from preclinical, clinical and regulatory point of views and there will also be plenty of time for discussions. Everyone who are interested are welcome to attend (also none SFT members) so please spread the word to students and colleagues. All the presentations will be in english.

Please register by using link below before January 18th if you want to attend the seminar and wish to have coffée and a snack. It is possible to attend even if you don´t sign up but then there may not be coffée available.

Sign up for seminar on reproductive and developmental toxicology

Cecilia Berg, researcher and associate professor in ecotoxicology at Uppsala University of Uppsala.
Title: ”The frog as a model to investigate developmental reproductive toxicity”

Henrik Viberg, researcher and lecturer at Uppsala University
Title: ”The neonatal mouse pup as a tool for developmental neurotoxicity”

Kim Kultima, researcher at Uppsala University. Kim is a former graduate student of Lennart Dencker and nowadays his research is is in the field of clinical metabolomics.

Anne-Lee Gustavsson, an expert in reproductive toxicology at the Swedish Chemicals Agency (KemI). Anne-Lee is a former graduate student of Lennart and after a number of years at AstraZeneca she is now working with regulatory toxicology at KemI. Anne-Lee will talk about reproductive and developmental toxicology from a regulatory perspective.
Close


2nd International Workshop on Obesity and Environmental Contaminants

Höstens workshop om fetma och miljöföroreningar som anordnas av arbets- och miljömedicin i Uppsala. Mer information om workshopen hittar ni här.

Den 8-9 oktober kommer 2nd International Workshop on Obesity and Environmental Contaminants anordnas i Uppsala. Många framgångsrika forskare kommer delta i konferensen och här kan du läsa mer om programmet.

Read more

The “2nd International Workshop on Obesity and Environmental Contaminants, Uppsala” will address how exposure to hormone disrupting contaminants during development can disturb metabolism and adipose tissue development, as well as other endpoints and aspects. We have gathered many prominent researchers in the field, spanning experts in exposure to environmental contaminants during development, metabolism, obesity, diabetes, epidemiology, risk assessment, low-dose exposure, non-monotonic dose responses, epigenetics, and exposure to mixtures. There will also be a panel discussion on the topic of challenges in health risk assessment with regard to developmental exposure, low-dose effects, non-monotonic dose responses, and late‑onset diseases.
Close

Temadag: Bland tyger och spånskivor

I ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi och Svensk förening för toxikologi ordnas en temadag den 19 maj 2015 på CMB, Karolinska Institutet i Stockholm

Läs mer

Bland tyger och spånskivor – hur exponeras vi för kemikalier i vår inomhusmiljö och hur kan vi minska riskerna?

En mycket stor del av vår tid spenderar vi inomhus. Det vi möter i stora volymer är bland annat byggmaterial och textiler. Dessa två branscher står inför samma utmaning men har olika sätt att angripa kemikaliefrågan. Under dagen kommer forskare att belysa bl.a. dessa frågor. Vad är det för kemikalier vi exponeras för och hur tas de upp av kroppen? Hur vet vi vad som är farligt? Hur gör man för att hålla koll? Vad blir framtiden?
Temadagen är ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi och STF. Här finns mer info om programmet.

Stäng


Workshop om hormonstörande ämnen

Kemikalieinspektionen arrangerar tillsammans med Swetox en workshop den 9 december 2014 om nya metoder för att bedöma hormonstörande ämnen.
Läs mer


Workshopen riktar sig till forskare och myndigheter i ”Nätverket för hormonstörande ämnen” och man kommer bland annat att diskutera hur nya icke-djurbaserade metoder och datorberäkningar kan användas för att bedöma riskerna med hormonstörande ämnen. Var står vi idag, och vart går vi? Direkt efter workshopen ges möjlighet att följa med på mingel och visning av Swetox nyinvigda lokaler i Gärtuna. Begränsat antal deltagare.

Mer information: här

Stäng

Workshop om plast

I ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemistsamfundet och Svensk förening för toxikologi hålls en workshop om plast den 22 maj 2014 i Örebro

Läs mer


TEMA: Plast – från vaggan till haven
När: Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 10-16
Var: Örebro universitet, Bilbergska huset, Hörsal B

Plast är ett fantastiskt material som alla dagligen kommer i kontakt med, men materialet skapar också problem. Under temadagen kommer forskare och myndighetspersoner att belysa plast från olika synvinklar.

Hur har tillverkningen av plast gått till, hur sker det idag och vad finns det för utmaningar? Vilka tidigare tillsatser har redan fasats ut och vilka behöver substitueras? Vilka är utmaningarna för ökad plaståtervinning? Hur sprids plast och plastkemikalier i miljön? Vad vet vi om plaster i inomhusmiljö? Vilka är framtidens plaster?

Välkomna!

Stäng

Giftfri miljö

Kemikalieinspektionen anordnar den återkommande konferensen för Giftfri miljö den 26 mars 2014 i Uppsala

Läs mer


Forum för Giftfri miljö som 2014 har temat ”Giftfri vardag”. Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Välkomna!

Stäng

Pre-Eurotox 2012

Visa innehåll

Välkommen till SFTs mingel/after-work seminarium:

Pre-Eurotox 2012

Måndagen den 24 oktober kl 17.00 – 20.00                             
på Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Visa på karta   Information om Stockholm Waterfront

 

 

 

 

 

 

Kom och bli ambassadör för Eurotox 2012!
En unik chans för dig som är medlem i SFT att på plats i Stockholm Waterfronts fantastiska lokaler få en förstahandsinformation om konferensen 2012, och därefter mingla och nätverka med dina kollegor.

Program

 • 17.00: Samling Stockholm Waterfront
 • 17.15: Information om Eurotox 2012
 • Organisationskommittén, Marie Haag Grönlund
  Presentation MHG
 • Vetenskapligt Program, Christina Rudén
  Presentation CR
 • Continuing Education: Annika Hanberg
  Presentation AH
 • Socialt Program: Lars Wiklund
  Presentation LW
 • Ca 18.15: Visning runt i Stockholm Waterfront byggnaden med utsikt över Riddarfjärden och Stadshuset.
 • Därefter: Mingel, servering av dryck (öl, vin, alkoholfritt) och snacks, tilltugg mm.

Inbjudan: SFT, Pre Eurotox 2012 (pdf)

Seminariet är kostnadsfritt, men vi måste ha din bindande anmälan senast 17/10 2011.
Maila din anmälan till Tina Almström Branting, SFT sekr.

Välkomna
SFTs styrelse

 Stäng

 

AKUTA RIKTVÄRDEN OCH SPRIDNINGSMODELLER

Visa innehåll

10 februari 2011

Arrangeras av:
Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC) – ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Institutet för miljömedicin (IMM)

Medarrangörer:
Socialstyrelsen och Svensk Förening för Toxikologi (SFT)

Torsdagen 10 februari bjuder vi in till en heldag om viktiga verktyg i samhällets beredskap och skydd mot kemiska olyckor och katastrofer.

Seminariet är en mötesplats för att utbyta erfarenheter kring bedömning av toxikologiska risker i samband med kemiska utsläpp och olyckor. Under dagen kommer vi att presentera hälsobaserade riktvärden speciellt framtagna för att skydda allmänbefolkningen. Vi kommer också att diskutera möjligheter att beräkna spridning och uppskatta skadeutfall, vilken roll riktvärden och gränsvärden har i en kemisk katastrofsituation samt vid fysisk planering av industrier och transporter.

Mötet är öppet, men vänder sig i första hand till personer med ansvar inom kemisk beredskap och utbildning på centrala och regionala myndigheter samt till toxikologer och säkerhetskonsulter.

Mötet är avgiftsfritt och inkluderar lunch.

Anmälan krävs och sker via webbformulär senast 20 januari.

Web för info, anmälan mm: Katastroftoxikologi

Program (pdf för utskrift)

Eftersom antalet platser är begränsat kan vi behöva prioritera deltagare från de primära målgrupperna och personer som anmält sig tidigt.

Varmt välkommen!

Tid och plats:
10 februari 2011 Kl. 9.30-16.00 Stallmästaregården Norrtull, Stockholm

Stäng