SFT Årsmöte 2013

Vetenskapligt program: Risk assessment – Learning from pharmacological toxicology

Läs mer

SFT Årsmöte 2013
Fredag 22 mars 2013
kl 8.45 – ca 16.00

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.
Visa på karta

 • Kaffe/Te och smörgås serveras från kl 08.45.
 • Det vetenskapliga programmet(på engelska) pågår mellan 09.30 och ca 13.30.
 • Därefter årsmötesförhandlingar och information om ERT och SweTox(13.30 – ca 16.00).

Detta år är det högaktuella temat för det vetenskapliga programmet: Riskassessment: Learning from pharmacological toxicology

Drug toxicity remains a high profile issue at a time when the recent publicized controversies surrounding the safety of some drugs have contributed to a public perception that the drug safety system is in crisis.

The SFT annual meeting 2013 will be dedicated to the potential of new biology and technology to contribute to the development of predictive strategies for the risk assessment and use of safe drugs. The presentations will describe and discuss the complex and multidisciplinary science of drug safety assessment that shares the principles with other branches of toxicology.

After lunch, the new initiative to form the Swedish Toxicology Sciences Institute (SweTox) will be presented and open for discussion.

We would like the SFT annual meeting to be the number one arena for toxicological networking and informal cross-sector contacts. Please take the opportunity to meet your new and old friends and colleagues during lunch and coffee breaks.

Vetenskapligt Program:

9:30-9:45 Opening of the meeting,
Dr Mattias Öberg, President of the Swedish SOT (SFTs ordförande)

9:45-10:20 Basic principles of the safety assessment of drugs,
Dr Björn Dahl, AstraZeneca
SFT2013, Björn Dahl (pdf)

10:20-11:10 The use and impact of novel technologies for risk
assessment of pharmaceuticals,
In silico modeling, stem cells and multidimensional in vitro models
Professor Ian Cotgreave, AstraZeneca
SFT2013, Ian Cotgreave (pdf)

The application of safety biomarkers to risk assessment of drugs,
Dr Ina Schuppe Koistinen, Science for Life Laboratory /
AstraZeneca Translational Science Centre
SFT2013, Ina Schuppe Koistinen (pdf)

11:10-11.35 What is the predictive value of cancer studies?
Dr Anna-Lena Berg, Medical Products Acency

11:35 – 12:00 Current regulatory discussion on carcinogenitcity testing of pharmaceuticals,
Dr Ulla Wändel-Liminga, Medical Products Acency

12:00 – 13:00 Lunch

13:00-13:30 How can contemperary toxicology and safety/risk assessment learn from and fertilize drug development,
Panel discussion

13:30-14:00 Årsmötesförhandlingar(in Swedish)

14:00 – 14:30 Coffee

14:30-14:50 ERT, European Registered Toxicologist (in Swedish)
Charlotte Nilsson, Marie Haag Grönlund
SFT2013, Charlotte Nilsson och Marie Haag Grönlund (pdf)

14:50-16:00 Swedish Toxicology Sciences Institute, SweTox(in Swedish)
SweTox project group

Vetenskapligt program, Årsmötesförhandlingar, mm:

Program 2013 (pdf)
Agenda för årsmötesförhandlingar 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2013 (pdf)

Eurotox2012 – bilder

Här är några bilder från EUROTOX2012.

(Har du egna bilder du vill dela? Hör av dig till sft@toxikolog.se)

Bilder

SFT Årsmöte 2012

Vetenskapligt program: ”Cocktaileffekten – inte alltid lika lyckad”

Läs mer

SFT Årsmöte 2012

Fredagen den 23 mars, 2012
kl 8.45 – ca 16.30

Nobel Forum                                                  
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.
Visa på karta

 • Kaffe/Te och smörgås serveras från kl 08.45.
 • Det vetenskapliga programmet pågår mellan 09.30 och ca 15.15.
 • Därefter årsmötesförhandlingar (15.15 – ca 16.30).

Detta år är det högaktuella temat för det vetenskapliga programmet: ”Cocktaileffekten – inte alltid lika lyckad”

Traditionell toxikologi och tillämpad riskbedömning samt all EU lagstiftning på kemikalieområdet har hittills nästan uteslutande fokuserat på en kemikalie i taget. Samhällets kemikalieanvändning är omfattande (> 100 000 industriellt tillverkade kemiska ämnen). Från ett stort antal olika källor och processer sprids dessa ämnen till miljön, oss människor och alla andra levande organismer som exponeras för blandningar av flera olika ämnen, föroreningar och omvandlingsprodukter. Den kombinerade effekten (cocktail-effekten) kan vara såväl större som mindre än de individuella komponenternas toxicitet var för sig.

Vi kan med traditionell riskbedömning genomföra uppskattningar om hur varje enskilt ämne kommer påverka oss människor eller miljön, men den stora utmaningen är att utveckla riskbedömningsmetoder som tar hänsyn till helheten (kombinationer av kemikalier) som vi egentligen är utsatta för.

På senare tid har EU kommissionen beställt och publicerat en rapport för att genomlysa och dimensionera problemet. Författarna (Andreas Kortenkamp & Thomas Backhaus) till denna rapport: State of the Art Report on Mixture Toxicity kommer vara närvarande och presentera sina rön. Vi kommer således ha framstående forskare på området på plats, som kommer tala om den forskning som är gjord samt metoder som finns för att bl.a. hantera de komplexa riskbedömningarna som behövs.

Ulla Stenius från IMM (Institutet för Miljömedicin), KI, kommer att tala om carcinogena ämnens kumulativa effekter, Martin Billger från AstraZeneca kommer ge oss en insyn i hur läkemedelsindustrin hanterar problemen med flera aktiva läkemedel i patienter, och Per Johansson från Kemikalieinspektionen diskuterar ”Dose addition & independent action, theory and concepts”. 

Vetenskapligt Program   

Moderator: Mattias Öberg,
Institutet för miljömedicin (IMM),

KI 9:30-9:45 Välkomna till SFTs årsmöte
Marie Haag Grönlund, SFTs ordförande
SFT2012, Haag Gronlund (pdf)  

9:45-10:10 Dose addition & Independent action, theory and concepts,
Per Johansson, Kemikalieinspektionen
SFT2012, Johansson (pdf)

10:10-10:55 The threshold of toxicological concern: a suitable tool for mixture risk assessment and ranking?
Professor Thomas Backhaus, University of Gothenburg
SFT2012,Backhaus (pdf)

10:55-11.40 To prevent adverse events from drug combinations,
 Martin Billger, Global Toxicology Project Leader at AstraZeneca R&D
SFT2012, Billger (pdf)

11.40 – 12:40 Lunch

12.40-13:25 Combined effects of carcinogens,
Professor Ulla Stenius, Institute of Environmental Medicine (IMM), Karolinska Institutet (KI)
SFT2012,Stenius (pdf)

13.25-14:10 Is mixture risk assessment necessary and what are the obstacles to making progress?
Professor Andreas Kortenkamp, The School of Pharmacy, University of London
SFT2012,Kortenkamp (pdf)

14.10 – 14.40 Kaffe / Te

14:40-15:15 Paneldebatt:
Addressing the new challenges for Mixture Risk Assessments,
Per Johansson, Andreas Kortenkamp, Thomas Backhaus, Ulla Stenius, Martin Billger 

Vetenskapligt program, Årsmötesförhandlingar, mm:

SFT Årsmöte 2012 (pdf).

Protokoll SFT Årsmöte 2012 (pdf)

                      

Jubileumsfest – Toxikologutbildningen 35 år

Läs mer

Toxikologutbildningen, Masterprogrammet i Toxikologi

Institutet för miljömedicin (IMM)
Karolinska Institutet (KI)
Fyller 35 år 2011

Med anledning av detta inbjudes alla ”gamla toxare”, lärare och alla som varit inblandade i utbildningen till:
JUBILEUMSFEST!
Fredagen den 21 oktober 2011 med start kl 18.00

Program

 • Mingel och skål för Toxikologutbildningen/Masterprogrammet!
 • Jubileumsbuffé, musik, dans och mycket, mycket mer…

Tid och Plats

 • Kl 18.00:Drink på IMM
 • Ca 19:00: Middag på Restaurant Jöns Jacob, Berzelius väg 9, Karolinska Institutet.

För mer information, anmälan, kostnad, OSA mm, se Tox35,Inbjudan (pdf)

Känner du någon toxare som inte nås via SFTs mailutskick?

Förmedla då gärna denna information.

Välkommen!
önskar Jubileumskommittén

Anna Beronius, Anders Bergendorff, Astrid Ottosson Wadlund, Kristian Dreij,
Stefano Malvezzi, Anne BaunbakPedersen, Johan Holm, Annika Hanberg, Mats Rundgren, Lars Wiklund

Stäng

Pre-Eurotox 2012

Visa innehåll

Välkommen till SFTs mingel/after-work seminarium:

Pre-Eurotox 2012

Måndagen den 24 oktober kl 17.00 – 20.00                             
på Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Visa på karta   Information om Stockholm Waterfront

 

 

 

 

 

 

Kom och bli ambassadör för Eurotox 2012!
En unik chans för dig som är medlem i SFT att på plats i Stockholm Waterfronts fantastiska lokaler få en förstahandsinformation om konferensen 2012, och därefter mingla och nätverka med dina kollegor.

Program

 • 17.00: Samling Stockholm Waterfront
 • 17.15: Information om Eurotox 2012
 • Organisationskommittén, Marie Haag Grönlund
  Presentation MHG
 • Vetenskapligt Program, Christina Rudén
  Presentation CR
 • Continuing Education: Annika Hanberg
  Presentation AH
 • Socialt Program: Lars Wiklund
  Presentation LW
 • Ca 18.15: Visning runt i Stockholm Waterfront byggnaden med utsikt över Riddarfjärden och Stadshuset.
 • Därefter: Mingel, servering av dryck (öl, vin, alkoholfritt) och snacks, tilltugg mm.

Inbjudan: SFT, Pre Eurotox 2012 (pdf)

Seminariet är kostnadsfritt, men vi måste ha din bindande anmälan senast 17/10 2011.
Maila din anmälan till Tina Almström Branting, SFT sekr.

Välkomna
SFTs styrelse

 Stäng

 

SFT Årsmöte 2011

Vetenskapligt program: Framtida toxikologiska utmaningar

Visa innehåll

Fredagen den 18 mars, 2011.

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.

Svensk Förening för Toxikologi (SFT) Inbjuder till årsmöte Fredag den 18 mars 2011 på Nobel Forum.

Vetenskapligt program:
Framtida toxikologiska utmaningar

Just nu genomgår toxikologin en intensiv förändringsfas som bland annat innefattar nya forskningsfält, internationaliserad utbildning och ny lagstiftning. Detta ställer nya krav på oss toxikologer. Vill du veta vilka möjligheter och utmaningar som vi har framför oss? Vad kommer att prägla arbetsmarknad, utbildning och forskning de kommande åren?

Program

Passa på att hälsa på gamla och nya vänner och kollegor!
Kaffe / Te + smörgås serveras från kl 09.15

10.00-10.15 Välkomna till SFTs årsmöte
Marie Haag Grönlund, AstraZeneca, SFTs ordförande

Moderator: Mattias Öberg, IMM, KI

10.15-10.55 Evolution of risk assessment: from rodents to humans and back
Eleine Faustman, professor and director, Institute for risk analysis and risk communication, University of Washington, USA

11.00-11.45 Toxikologernas framtida roll i läkemedelsutveckling
Ian Cotgreave, professor, AstraZeneca
IC Presentation (pdf)

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.15 EUROTOX 2012
Marie Haag Grönlund, SFTs ordförande

13.15-13.40 Globala initiativ på kemikalieområdet
Maria Delvin, Principal Policy Adviser, Kemikalieinspektionen
MD Presentation (pdf)

13.45-14.10 Utbildning av toxikologer igår och idag – behov för framtiden
Annika Hanberg, professor och studierektor, Institutet för miljömedicin, KI
AH Presentation (pdf)

14.10-14.40 Kaffe / Te

14.40- 15.05 Morgondagens arbetsuppgifter inom kemisk industri
Carl Haux, AkzoNobel Surface Chemistry AB

15.10-15.35 ”Snillen spekulerar: Vilka utmaningar och möjligheter står toxikologerna inför?” (paneldebatt)
Ian Cotgreave, Maria Delvin, Annika Hanberg och Carl Haux

Diskussionsledare:Tina Almström Branting, Goodpoint AB

Ca 15.40 Årsmötesförhandlingar

Program, Årsmötesförhandlingar, Valberedningens förslag (pdf)

Versamhetsberättelse för 2010 (pdf)

Revisionsberättelse för 2010 (pdf)

Årsmötesprotokoll (pdf)

Stäng

 

AKUTA RIKTVÄRDEN OCH SPRIDNINGSMODELLER

Visa innehåll

10 februari 2011

Arrangeras av:
Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC) – ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Institutet för miljömedicin (IMM)

Medarrangörer:
Socialstyrelsen och Svensk Förening för Toxikologi (SFT)

Torsdagen 10 februari bjuder vi in till en heldag om viktiga verktyg i samhällets beredskap och skydd mot kemiska olyckor och katastrofer.

Seminariet är en mötesplats för att utbyta erfarenheter kring bedömning av toxikologiska risker i samband med kemiska utsläpp och olyckor. Under dagen kommer vi att presentera hälsobaserade riktvärden speciellt framtagna för att skydda allmänbefolkningen. Vi kommer också att diskutera möjligheter att beräkna spridning och uppskatta skadeutfall, vilken roll riktvärden och gränsvärden har i en kemisk katastrofsituation samt vid fysisk planering av industrier och transporter.

Mötet är öppet, men vänder sig i första hand till personer med ansvar inom kemisk beredskap och utbildning på centrala och regionala myndigheter samt till toxikologer och säkerhetskonsulter.

Mötet är avgiftsfritt och inkluderar lunch.

Anmälan krävs och sker via webbformulär senast 20 januari.

Web för info, anmälan mm: Katastroftoxikologi

Program (pdf för utskrift)

Eftersom antalet platser är begränsat kan vi behöva prioritera deltagare från de primära målgrupperna och personer som anmält sig tidigt.

Varmt välkommen!

Tid och plats:
10 februari 2011 Kl. 9.30-16.00 Stallmästaregården Norrtull, Stockholm

Stäng

 

Miljömärkning som riskreducerande åtgärd?

Visa innehåll

Svensk Förening för Toxikologi och KTH Pro et contra
arrangerar tillsammans seminariet:

Miljömärkning som riskreducerande åtgärd?
26 November 2010

Försäljningen av miljömärkta varor ökar men leder det till en bättre miljö?

Kan miljömärkningar ersätta och påverka lagstiftningen?

Fungerar konsumentmakt?

Vi vill under detta seminarium belysa både fördelar och nackdelar med miljömärkning av varor och tjänster, samt fundera kring miljömärkningens roll i framtiden.

Aktörer från olika organisationer och branscher kommer att diskutera dessa frågor utifrån sina perspektiv.

Tid: 26 nov 2010, kl 13.00 -16.00

Plats: Sal V2, Teknikringen 76, 2tr,
KTH-campus, Stockholm

KTH, Kungliga Tekniska högskolan.

Karta över KTH-campus: http://www.math.kth.se/~kurlberg/kth_campus.pdf  (V2 ligger i byggnaden märkt med V)

Pro et contra – ett öppet debattforum på KTH om teknik och samhälle.
Webbsida

För att anmäla sig eller ställa frågor om seminariet, kontakta Marlene Ågerstrand: maa2@kth.se

Program

13:00-13:20 Marlene Ågerstrand (KTH)
”Hur miljöeffektiva är egentligen miljömärkningar?”

13:20-13:40 Lars Hällbom (KRAV)
”Så bidrar KRAV till att minska bakgrundstrycket av toxiska substanser”

13:45-14:05 Eva Eiderström (Svenska Naturskyddsföreningen)
”Miljömärkning som redskap i miljöarbetet”

14:05-14:30 Fika: Testa dina KRAV-smaklökar!

14:30-14:50 Lena Lundberg (Plast och Kemiföretagen)
”Näringslivets syn på miljömärkning: fördelar och nackdelar”

14:55-15:15 Sven-Olof Ryding (Miljöstyrningsrådet) ”Klarar miljömärkningen framtida konsumentkrav?”

15:20- 15:40 Avslutande paneldiskussion, moderator: Christina Rudén (KTH)

Information och Program för utskrift (pdf)


Svensk Förening för Toxikologi (SFT) och Toxikologiska rådet
arrangerar tillsammans seminariet:

Läkemedel och miljö
13 April 2010

Sammanfattning

Stäng

 

IUTOX merit award 2010

Läs mer

IUTOX merit award 2010 till Torbjörn Malmfors

På IUTOX/ EUROTOX kongress i Barcelona (19-23 July, 2010) tilldelades Torbjörn Malmfors IUTOX merit award för många års utmärkta insatser och förtjänstfulla bidrag till IUTOX och den internationella toxikologiska vetenskapen.

TorbjörnTorbjörn är den femte vinnaren efter Seymour Friess (1998), José Castro (2001), Iain Purchase (2004) och Tetsuo Satoh (2007).

Motiveringen till utmärkelsen lyder som följer:

“Torbjörn Malmfors is the recipient of the 2010 IUTOX Merit Award in recognition of his significant international contributions to the field of toxicology.

An expert in risk assessment, he has shared his knowledge and provided tremendous leadership through his teaching, writing and research in many parts of the world. Of special note is his years long leadership of RASS where he expertly led the effort to train and mentor several hundred toxicologists in the practice of risk assessment.

Dr. Malmfors served as an Executive Councilor of IUTOX for six years and as Treasurer for three years. He led the Swedish Society of Toxicology as President and served as Secretary General of the Federation of European Societies of Toxicology.

In his own words taken from the History of IUTOX he authored in 2007, Torbjörn talked about IUTOX as something with which he’d been involved for a very long time and which is close to his heart. IUTOX returns that affection to Torbjörn with gratitude for his years of dedication and service to toxicologists around the world. It is with great pleasure that IUTOX presents its 2010 Merit Award to Torbjörn Malmfors.”

SFTs styrelse vill härmed varmt gratulera Torbjörn till den fina utmärkelsen!
September 2010

Ladda ned PDF

Stäng