SFT Årsmöte 2015

Biocider och Epigenetik / Biocides and Epigenetics

Läs mer

SFT Annual Meeting 2015

SFTs årsmöte genomfördes för första gången fredagen den 17 april 2015 kl 9.00-16.30, i Göteborg

Det var ett ovanligt bra tillfälle att bredda sin kompetens kring såväl EUs nya biocidförordning som de nyupptäckta mekanismer som möjliggör för kemikalier att styra eller störa våra gener.

Se Vetenskapligt program/Scientific programme och Årsmöteshandlingar:
Agenda för årsmötesförhandlingar 2015
Balans- och resultaträkning 2014 och budget för 2015
Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2015-2016

SCIENTIFIC PROGRAMME:

10.00 – 10.15 Opening of the meeting and welcome
Mattias Öberg, chairman of the Swedish Society of Toxicology

10.15 – 10.50 Controlling harmful organisms and protecting human health and the environment: An overview of the biocidal products regulation
Anna Nordberg, Kemikalieinspektionen

10.50 – 11.25 The biocidal products regulation: The view of the companies
– Opportunities and challenges

Charlotte Bergkvist, Trossa

11.25 – 12.00 Biocides and antibiotics in the environment – how can
they promote antibiotic resistance?

Joakim Larsson, Göteborgs Universitet

13.00 – 13.35 Epigenetic effects of metals – a new mechanism of toxicity
Karin Broberg, Karolinska Institutet

13.35 – 14.10 Mechanisms underlying epigenetic effects of endocrine disruptive chemicals
Joëlle Rüegg, Swetox & Karolinska Institutet

14.30 – 15.10 Modulation of the epigenome in fish carcinogenesis
Leda Mirbahai, Birmingham University


SFT Årsmöte 2014

Vetenskapligt program: Säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter / Safety assessment of cosmetic products

Läs mer

SFT Annual Meeting 2014

Fredag 4 april 2014, Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna

Övergripande tema: Säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter / Safety assessment of cosmetic products

Vetenskapligt program (på engelska), lunch och årsmöte.

Safety assessment of cosmetic products
The EU has the strictest cosmetics legislature in the world. Is it reasonable for companies to live up to the great demands set for production, safety assessment and marketing of cosmetic products? How reliable are the safety assessments without the possibility to use animal trials? Should the environment suffer for mans’ vanity? And maybe most important of all – are todays’ cosmetic products safe to human health?

These are some of the questions that will be presented and discussed during the scientific program at SFT’s annual meeting 2014.

Welcome to an interesting and thought-provoking day about toxicological and ecotoxicological aspects of cosmetic product use!

SCIENTIFIC PROGRAMME:

9.30 – 9.45 Opening of the meeting
Assoc Prof. Mattias Öberg, chairman of the Swedish Society of Toxicology
Welcome /Mattias Öberg

9.45 – 10.30 Meeting New Regulatory Challenges Following The Cosmetic Ingredients Ban – Cosmetics Europe’s Research Programme On Alternatives
Dr Patric Amcoff, Interim Director Science & Research, Cosmetics Europe

10.30 – 11.00 New Regulation on cosmetic products – more stringent requirements for safety assessment
Monica Tammela, Cosmetics Unit, Medical Products Agency
Presentation/Monica Tammela

11.00 – 11.30 Will the environment suffer for human vanity? Ecotoxicological aspects of cosmetic products
Anna Sobek, Department of Applied Environmental Science, Stockholm University
Presentation/Anna Sobek

11.30 – 12.00 The animal testing ban and research on alternative testing methods
Prof. Ian Cotgreave, Swedish Toxicology Sciences Research Center – Swetox
Presentation/Ian Cotgreave

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.30 Skin sensitizers in cosmetic products: what is the clinical problem?
Prof. Carola Lidén, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet
Presentation/Carola Lidén

13.30 – 14.00 Panel discussion
All speakers

14.30 – 15.30 Annual meeting (in Swedish)
Information and decision on the introduction of ERT in Sweden
Presentation/Charlotte-Nilssin-Marie-Haag-Grönlund

Read about ERT here.

Årsmötesförhandlingar, mm:

Protokoll från årsmötet 2014 (pdf)
Agenda för årsmötesförhandlingar 2014 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
Ekonomisk redogörelse 2013 (pdf)
Valberedningens förslag (pdf)
Beslutsunderlag ERT och logga (pdf)


SFT Årsmöte 2013

Vetenskapligt program: Risk assessment – Learning from pharmacological toxicology

Läs mer

SFT Årsmöte 2013
Fredag 22 mars 2013
kl 8.45 – ca 16.00

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.
Visa på karta

  • Kaffe/Te och smörgås serveras från kl 08.45.
  • Det vetenskapliga programmet(på engelska) pågår mellan 09.30 och ca 13.30.
  • Därefter årsmötesförhandlingar och information om ERT och SweTox(13.30 – ca 16.00).

Detta år är det högaktuella temat för det vetenskapliga programmet: Riskassessment: Learning from pharmacological toxicology

Drug toxicity remains a high profile issue at a time when the recent publicized controversies surrounding the safety of some drugs have contributed to a public perception that the drug safety system is in crisis.

The SFT annual meeting 2013 will be dedicated to the potential of new biology and technology to contribute to the development of predictive strategies for the risk assessment and use of safe drugs. The presentations will describe and discuss the complex and multidisciplinary science of drug safety assessment that shares the principles with other branches of toxicology.

After lunch, the new initiative to form the Swedish Toxicology Sciences Institute (SweTox) will be presented and open for discussion.

We would like the SFT annual meeting to be the number one arena for toxicological networking and informal cross-sector contacts. Please take the opportunity to meet your new and old friends and colleagues during lunch and coffee breaks.

Vetenskapligt Program:

9:30-9:45 Opening of the meeting,
Dr Mattias Öberg, President of the Swedish SOT (SFTs ordförande)

9:45-10:20 Basic principles of the safety assessment of drugs,
Dr Björn Dahl, AstraZeneca
SFT2013, Björn Dahl (pdf)

10:20-11:10 The use and impact of novel technologies for risk
assessment of pharmaceuticals,
In silico modeling, stem cells and multidimensional in vitro models
Professor Ian Cotgreave, AstraZeneca
SFT2013, Ian Cotgreave (pdf)

The application of safety biomarkers to risk assessment of drugs,
Dr Ina Schuppe Koistinen, Science for Life Laboratory /
AstraZeneca Translational Science Centre
SFT2013, Ina Schuppe Koistinen (pdf)

11:10-11.35 What is the predictive value of cancer studies?
Dr Anna-Lena Berg, Medical Products Acency

11:35 – 12:00 Current regulatory discussion on carcinogenitcity testing of pharmaceuticals,
Dr Ulla Wändel-Liminga, Medical Products Acency

12:00 – 13:00 Lunch

13:00-13:30 How can contemperary toxicology and safety/risk assessment learn from and fertilize drug development,
Panel discussion

13:30-14:00 Årsmötesförhandlingar(in Swedish)

14:00 – 14:30 Coffee

14:30-14:50 ERT, European Registered Toxicologist (in Swedish)
Charlotte Nilsson, Marie Haag Grönlund
SFT2013, Charlotte Nilsson och Marie Haag Grönlund (pdf)

14:50-16:00 Swedish Toxicology Sciences Institute, SweTox(in Swedish)
SweTox project group

Vetenskapligt program, Årsmötesförhandlingar, mm:

Program 2013 (pdf)
Agenda för årsmötesförhandlingar 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2013 (pdf)

SFT Årsmöte 2012

Vetenskapligt program: ”Cocktaileffekten – inte alltid lika lyckad”

Läs mer

SFT Årsmöte 2012

Fredagen den 23 mars, 2012
kl 8.45 – ca 16.30

Nobel Forum                                                  
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.
Visa på karta

  • Kaffe/Te och smörgås serveras från kl 08.45.
  • Det vetenskapliga programmet pågår mellan 09.30 och ca 15.15.
  • Därefter årsmötesförhandlingar (15.15 – ca 16.30).

Detta år är det högaktuella temat för det vetenskapliga programmet: ”Cocktaileffekten – inte alltid lika lyckad”

Traditionell toxikologi och tillämpad riskbedömning samt all EU lagstiftning på kemikalieområdet har hittills nästan uteslutande fokuserat på en kemikalie i taget. Samhällets kemikalieanvändning är omfattande (> 100 000 industriellt tillverkade kemiska ämnen). Från ett stort antal olika källor och processer sprids dessa ämnen till miljön, oss människor och alla andra levande organismer som exponeras för blandningar av flera olika ämnen, föroreningar och omvandlingsprodukter. Den kombinerade effekten (cocktail-effekten) kan vara såväl större som mindre än de individuella komponenternas toxicitet var för sig.

Vi kan med traditionell riskbedömning genomföra uppskattningar om hur varje enskilt ämne kommer påverka oss människor eller miljön, men den stora utmaningen är att utveckla riskbedömningsmetoder som tar hänsyn till helheten (kombinationer av kemikalier) som vi egentligen är utsatta för.

På senare tid har EU kommissionen beställt och publicerat en rapport för att genomlysa och dimensionera problemet. Författarna (Andreas Kortenkamp & Thomas Backhaus) till denna rapport: State of the Art Report on Mixture Toxicity kommer vara närvarande och presentera sina rön. Vi kommer således ha framstående forskare på området på plats, som kommer tala om den forskning som är gjord samt metoder som finns för att bl.a. hantera de komplexa riskbedömningarna som behövs.

Ulla Stenius från IMM (Institutet för Miljömedicin), KI, kommer att tala om carcinogena ämnens kumulativa effekter, Martin Billger från AstraZeneca kommer ge oss en insyn i hur läkemedelsindustrin hanterar problemen med flera aktiva läkemedel i patienter, och Per Johansson från Kemikalieinspektionen diskuterar ”Dose addition & independent action, theory and concepts”. 

Vetenskapligt Program   

Moderator: Mattias Öberg,
Institutet för miljömedicin (IMM),

KI 9:30-9:45 Välkomna till SFTs årsmöte
Marie Haag Grönlund, SFTs ordförande
SFT2012, Haag Gronlund (pdf)  

9:45-10:10 Dose addition & Independent action, theory and concepts,
Per Johansson, Kemikalieinspektionen
SFT2012, Johansson (pdf)

10:10-10:55 The threshold of toxicological concern: a suitable tool for mixture risk assessment and ranking?
Professor Thomas Backhaus, University of Gothenburg
SFT2012,Backhaus (pdf)

10:55-11.40 To prevent adverse events from drug combinations,
 Martin Billger, Global Toxicology Project Leader at AstraZeneca R&D
SFT2012, Billger (pdf)

11.40 – 12:40 Lunch

12.40-13:25 Combined effects of carcinogens,
Professor Ulla Stenius, Institute of Environmental Medicine (IMM), Karolinska Institutet (KI)
SFT2012,Stenius (pdf)

13.25-14:10 Is mixture risk assessment necessary and what are the obstacles to making progress?
Professor Andreas Kortenkamp, The School of Pharmacy, University of London
SFT2012,Kortenkamp (pdf)

14.10 – 14.40 Kaffe / Te

14:40-15:15 Paneldebatt:
Addressing the new challenges for Mixture Risk Assessments,
Per Johansson, Andreas Kortenkamp, Thomas Backhaus, Ulla Stenius, Martin Billger 

Vetenskapligt program, Årsmötesförhandlingar, mm:

SFT Årsmöte 2012 (pdf).

Protokoll SFT Årsmöte 2012 (pdf)

                      

SFT Årsmöte 2011

Vetenskapligt program: Framtida toxikologiska utmaningar

Visa innehåll

Fredagen den 18 mars, 2011.

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.

Svensk Förening för Toxikologi (SFT) Inbjuder till årsmöte Fredag den 18 mars 2011 på Nobel Forum.

Vetenskapligt program:
Framtida toxikologiska utmaningar

Just nu genomgår toxikologin en intensiv förändringsfas som bland annat innefattar nya forskningsfält, internationaliserad utbildning och ny lagstiftning. Detta ställer nya krav på oss toxikologer. Vill du veta vilka möjligheter och utmaningar som vi har framför oss? Vad kommer att prägla arbetsmarknad, utbildning och forskning de kommande åren?

Program

Passa på att hälsa på gamla och nya vänner och kollegor!
Kaffe / Te + smörgås serveras från kl 09.15

10.00-10.15 Välkomna till SFTs årsmöte
Marie Haag Grönlund, AstraZeneca, SFTs ordförande

Moderator: Mattias Öberg, IMM, KI

10.15-10.55 Evolution of risk assessment: from rodents to humans and back
Eleine Faustman, professor and director, Institute for risk analysis and risk communication, University of Washington, USA

11.00-11.45 Toxikologernas framtida roll i läkemedelsutveckling
Ian Cotgreave, professor, AstraZeneca
IC Presentation (pdf)

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.15 EUROTOX 2012
Marie Haag Grönlund, SFTs ordförande

13.15-13.40 Globala initiativ på kemikalieområdet
Maria Delvin, Principal Policy Adviser, Kemikalieinspektionen
MD Presentation (pdf)

13.45-14.10 Utbildning av toxikologer igår och idag – behov för framtiden
Annika Hanberg, professor och studierektor, Institutet för miljömedicin, KI
AH Presentation (pdf)

14.10-14.40 Kaffe / Te

14.40- 15.05 Morgondagens arbetsuppgifter inom kemisk industri
Carl Haux, AkzoNobel Surface Chemistry AB

15.10-15.35 ”Snillen spekulerar: Vilka utmaningar och möjligheter står toxikologerna inför?” (paneldebatt)
Ian Cotgreave, Maria Delvin, Annika Hanberg och Carl Haux

Diskussionsledare:Tina Almström Branting, Goodpoint AB

Ca 15.40 Årsmötesförhandlingar

Program, Årsmötesförhandlingar, Valberedningens förslag (pdf)

Versamhetsberättelse för 2010 (pdf)

Revisionsberättelse för 2010 (pdf)

Årsmötesprotokoll (pdf)

Stäng

 

SFT Årsmöte 2010

Vetenskapligt Program: ”Exponeringsbedömning – Nya tillämpningar”

Visa innehåll

Fredagen den 19 mars, 2010.

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.

Vetenskapliga program:

”Exponeringsbedömning – Nya tillämpningar”

I och med införandet av REACH kommer exponeringsbedömning att vara en del av underlaget för registrering av kemikalier. Sedan tidigare ingår exponeringsbedömning som ett steg i hälsoriskbedömningar, men inte i registrering av kemikalier. Nu kan vi förvänta oss att delvis nya perspektiv anläggs på exponeringsbedömning.

Program

10.00-10.15 Välkomna (inkl info om EUROTOX 2012) SFTs ordförande, Christina Rudén, KTH, Stockholm

Moderator: Mattias Öberg, IMM, Stockholm

10.15-10.45 Tradition och trender inom exponeringsbedömning
Översikt av traditionella begrepp och modeller inom human exponeringsbedömning, samt av aktuella trender, t.ex. inom biomonitoreringsstudier i allmänbefolkning och konsekvenser av variabilitet i exponeringsestimat.
Ingvar Bergdahl, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet
Ingvar Bergdahl

10.45-11.15 Exempel på aktuella konsumentexponeringar för kemikalier: Bisfenol-A och PFOS
Data från färska biomonitoreringsstudier i svensk normalbefolkning.
Christian Lindh, Arbets- och miljömedicinska laboratoriet, Lunds universitet
Christian Lindh

11.15-11.45 Vad säger REACH om exponeringsscenarier? Introduktion till regelverket kring exponeringsbedömning.
Mats Forkman, Kemikalieinspektionen, Stockholm.
Mats Forkman

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.15 Ulf G. Ahlborgs pris i miljöforskning 2009
Niklas Johansson, SNV, Stockholm

13.15-13.45 Exponering via varuanvändning
REACH reglerar bland annat farliga ämnen i varor, genom att reglera innehåll och användning. Hur kan man resonera kring exponeringsbedömning för att säkerställa att en vara är säker genom hela produktcykeln?
Stellan Fischer, Kemikalieinspektionen, Stockholm
Stellan Fischer

13.45-14.15 Kaffe / Te + Frukt

14.15- 14.55 Så här gör vi:
Exempel från Akzo Nobel och Perstorp

Vid registrering av en kemikalie måste man bedöma framtida exponering utifrån begränsade dataunderlag. Här ger två kemikalieföretag exempel på hur man idag arbetar med exponeringsbedömning vid registrering av kemikalier.
Sara Hakner, AkzoNobel Surface Chemistry AB, Stenungsund,
Sara Hakner

Christian Mattsson, Perstorp AB
Christian Mattsson

14.55-15.25 Diskussion
Diskussionsledare: Mattias Öberg, IMM, Stockholm

15-30 – ca 16.30 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR


SFT Årsmöte 2010, Program

Verksamhetsberättelse för 2009

Årsmötesprotokoll

Stäng

 

SFT Årsmöte 2009

Vetenskapligt Program: RISKKOMMUNIKATION – Att kommunicera hälsorisker med kemikalier

Visa innehåll

Fredagen den 20 mars, 2009.

kl 09.00 – ca 16.30

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.

Kallelse – Program + Årsmötesförhandlingar + Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Protokoll årsmötet

Temat för det vetenskapliga programmet är:
RISKKOMMUNIKATION – Att kommunicera hälsorisker med kemikalier

Både internationella och svenska talare är inbjudna för att belysa hur riskkommunikationen från forskare, myndigheter, journalister m fl fungerar, och hur nya fynd, ”larm” mm uppfattas (riskperception).

Bl a får du höra Paul Slovic, PhD (University of Oregon), som forskat empiriskt om riskkommunikation, och Professor Lynn Frewer (Universitetet i Wageningen) som forskar om kommunikation av livsmedelsrisker.

Utöver dessa två internationella talare blir det många spännande och intressanta presentationer från Svenska experter och forskare.

Program

Risk Communication and Risk Perception –
Lessons Learned and Future Challenges

09.50 – 10.00  Welcome,
Chair:
Christina Rudén,
SFT chair, Department of Philosophy and the History of Technology,Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden

Eurotox 2012 Stockholm,
Torbjörn Malmfors, Malmfors Consulting AB, Stockholm, Sweden

10.00  – 10.45
The perception of risk – Implications for risk analysis and risk communication
Paul Slovic, PhD, University of Oregon, USA
Paul Slovic, Presentation

10.45 – 11.15
Risk communication from the manufacturer’s perspective – Do warning labels and safety data sheets fulfill their purpose?

Greger Lundqvist, The Swedish Plastics & Cemicals Federation, Stockholm, Sweden
Greger Lundqvist, Presentation

11.15 – 11.45
Risk communication from a PR perspective – How does the new media landscape affect crisis communication?
Carl-Fredrik Jaensson, Prime PR, Stockholm, Sweden

 11.45– 12.45  Lunch

12.45 – 13.15
Coherent risk Communication – A challenge.
Acrylamide and Folic Acid

Leif Busk, PhD,
scientific expert,
Swedish National Food Administration (SLV), Uppsala, Sweden

13.15 – 14.00
Assessing risk and benefit perceptions – Implications for communication

L. J. (Lynn) Frewer, Prof. dr,Wageningen University, The Netherlands
Lynn Frewer, Presentation

 14.00– 14.30     Kaffe / Te / Frukt

14.30 – 15.00
Communicating science – The researchers role in improving risk management decision-making
Åke Bergman, Prof.
The Department of Environmental Chemistry, Stockholm University, Sweden

15.00 – 15.15  Discussion, Chair: Christina Rudén

Information 

15.15 – 15.20 Information om TRISK
TRISK – ”Training programme in risk assessment” är ett nytt EU-projekt som syftar till att skapa en modell för riskbedömningsutbildning i Europa som kan ligga till grund för ackreditering som riskbedömare.

Annika Hanberg, Docent,Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm


15.20 – ca 16.20  ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

Saxat från nätet:

Decision Research
http://www.decisionresearch.org/people/slovic/

Paul Slovic, a founder and President of Decision Research, studies human judgment, decision making, and risk analysis.

He and his colleagues worldwide have developed methods to describe risk perceptions and measure their impacts on individuals, industry, and society.

He publishes extensively and serves as a consultant to industry and government.

Dr. Slovic is a past President of the Society for Risk Analysis and in 1991 received its Distinguished Contribution Award.

In 1993 he received the Distinguished Scientific Contribution Award from the American Psychological Association. In 1995 he received the Outstanding Contribution to Science Award from the Oregon Academy of Science. He has received honorary doctorates from the Stockholm School of Economics (1996) and the University of East Anglia (2005).

Wageningen University
http://www.mcb.wur.nl/UK/Staff/Faculty/Frewer

Prof. dr L. J. (Lynn) Frewer
Fields of interest:
– Food risk communication, mangement and assessment
– Science and society
– Developing effective communication about food choices and food safety

Lynn is interested in developing collaborations between the natural and social sciences.

Existing research projects which represent transdiciplinary research of this type include within the area of food safety, emerging food risks, food allergy, tracebility and emerging food technologies.

Stäng

 

SFT Årsmöte 2008

Vetenskapligt Program: Long term effects of early life exposure

Visa innehåll

Fredagen den 14 mars, 2008.

kl 09.15 – ca 16.30

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.

Vetenskapligt program:
Long term effects of early life exposure

Kallelse, Program, Anmälan, Årsmötesförhandlingar
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll

Scientific Programme: Long term effects of early life exposure

Chair: Cynthia de Wit
Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM), Stockholms Universitet, Sweden

Short Track of CNS Development – From Tube to Functional Circuits
Finn Hallböök
Prof, Dept Neuroscience, Unit for Developmental Neuroscience, Uppsala University, Biomedical Center (BMC), Sweden

The Faroese Cohort Studies on Effects of Contaminants
Pál Weihe
Chef Physician, Department of Occupational and Public Health, The Faroese Hospital, Tórshavn, Faroe Islands

Health Effects of Early Life Exposure to Arsenic Marie Vahter
Prof, Institute of Environmental Medicine (IMM), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Neonatal Exposure to Low Doses of Environmental Agents: Interactions and Altered Susceptibility
Per Eriksson
Prof, Department of Environmental Toxicology, Uppsala University, Sweden

Behavioral and epigenetic changes induced by developmental exposure to methylmercury
Sandra Ceccatelli
Prof, Department of Neuroscience, Unit of Neurotoxicology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Neurochemical effects of PCB and BFR
Espen Mariussen
Norwegian Defence Research Establishment, Norway

Discussion
Stäng

 

SFT Årsmöte 2007

Vetenskapligt Program: QSAR – (Quantitative Structure Activity Relationships)

Visa innehåll

Fredagen den 16 mars, 2007.

Kl 09.15 – ca 16.00

Nobel Forum,
Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna.

Kallelse, program, årsmötesförhandlingar, valberedningens förslag mm
Verksamhetsberättelse 2006
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll

 

Vetenskapligt program: QSAR – (Quantitative Structure Activity Relationships)

Användandet av QSAR för miljö- och hälsoriskbedömning förutspås öka kraftigt i och med införandet av den nya kemikaielagstiftningen REACH.

Vilka styrkor respektive svagheter har QSAR i riskbedömning? Vilken roll kan/bör QSAR spela i testning av kemikalier? Kan QSAR prediktera toxiska effekter och andra egenskaper såsom persistens och bioackumulerbarhet, eller är metoden begränsad till att vara prioriteringsgrundande?

Dessa och andra frågor kommer att belysas på SFTs årsmöte 2007 under rubriken

QSAR för miljö och hälsoriskbedömning – Styrkor och svagheter

Det vetenskapliga programmet börjar kl 10.00.

Hur kan vi skapa effektivare teststrategier? Grundläggande principer för stegvis testning av industrikemikalier, Christina Rudén, KTH

Vad är QSAR? QSAR som metod för att prediktera persistens och bioackumulerbarhet,
Mats Tysklind, UmU

QSAR och toxicitet – Modeller och metoder för riskbedömning i läkemedelsindustrin,
Scott Boyer, Senior Principle Scientist, AstraZeneca R&D, Mölndal

QSAR för faro och riskbedömning – Myndighetens perspektiv?
Jörgen Henriksson, KemI

Prediktion av persistens och bioackumumulation: Ny metod för kemisk karaktärisering av ämnen på experimentell väg, Åke Bergman, SU

Användning av QSAR och andra non-test-data i ett beslutsteoretiskt perspektiv
Sven Ove Hansson, KTH

Diskussion

Årsmötesförhandlingar
kl 15.00 – ca 16.00

Stäng

 

SFT Årsmöte 2006

Vetenskapligt Program: Bättre säkerhet med REACH?

Visa innehåll