Reproductive and developmental toxicology

On January 25th, 13.00 to 16.00, SFT will hold a seminar on reproductive and developmental toxicology , at Uppsala Biomedicine Center Room B10:1.

Read more

There has been a great interest in the SFT seminar on reproductive and developmental toxicology. Because of the large number of registrations we have changed to a larger venue, please note the seminar room is updated.

We are organizing the seminar by the occassion of that Professor Lennart Dencker was appointed honorary member of SFT 2015. During the seminar, you will hear presentations on reproductive and developmental toxicology from preclinical, clinical and regulatory point of views and there will also be plenty of time for discussions. Everyone who are interested are welcome to attend (also none SFT members) so please spread the word to students and colleagues. All the presentations will be in english.

Please register by using link below before January 18th if you want to attend the seminar and wish to have coffée and a snack. It is possible to attend even if you don´t sign up but then there may not be coffée available.

Sign up for seminar on reproductive and developmental toxicology

Cecilia Berg, researcher and associate professor in ecotoxicology at Uppsala University of Uppsala.
Title: ”The frog as a model to investigate developmental reproductive toxicity”

Henrik Viberg, researcher and lecturer at Uppsala University
Title: ”The neonatal mouse pup as a tool for developmental neurotoxicity”

Kim Kultima, researcher at Uppsala University. Kim is a former graduate student of Lennart Dencker and nowadays his research is is in the field of clinical metabolomics.

Anne-Lee Gustavsson, an expert in reproductive toxicology at the Swedish Chemicals Agency (KemI). Anne-Lee is a former graduate student of Lennart and after a number of years at AstraZeneca she is now working with regulatory toxicology at KemI. Anne-Lee will talk about reproductive and developmental toxicology from a regulatory perspective.
Close


2nd International Workshop on Obesity and Environmental Contaminants

Höstens workshop om fetma och miljöföroreningar som anordnas av arbets- och miljömedicin i Uppsala. Mer information om workshopen hittar ni här.

Den 8-9 oktober kommer 2nd International Workshop on Obesity and Environmental Contaminants anordnas i Uppsala. Många framgångsrika forskare kommer delta i konferensen och här kan du läsa mer om programmet.

Read more

The “2nd International Workshop on Obesity and Environmental Contaminants, Uppsala” will address how exposure to hormone disrupting contaminants during development can disturb metabolism and adipose tissue development, as well as other endpoints and aspects. We have gathered many prominent researchers in the field, spanning experts in exposure to environmental contaminants during development, metabolism, obesity, diabetes, epidemiology, risk assessment, low-dose exposure, non-monotonic dose responses, epigenetics, and exposure to mixtures. There will also be a panel discussion on the topic of challenges in health risk assessment with regard to developmental exposure, low-dose effects, non-monotonic dose responses, and late‑onset diseases.
Close

Temadag: Bland tyger och spånskivor

I ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi och Svensk förening för toxikologi ordnas en temadag den 19 maj 2015 på CMB, Karolinska Institutet i Stockholm

Läs mer

Bland tyger och spånskivor – hur exponeras vi för kemikalier i vår inomhusmiljö och hur kan vi minska riskerna?

En mycket stor del av vår tid spenderar vi inomhus. Det vi möter i stora volymer är bland annat byggmaterial och textiler. Dessa två branscher står inför samma utmaning men har olika sätt att angripa kemikaliefrågan. Under dagen kommer forskare att belysa bl.a. dessa frågor. Vad är det för kemikalier vi exponeras för och hur tas de upp av kroppen? Hur vet vi vad som är farligt? Hur gör man för att hålla koll? Vad blir framtiden?
Temadagen är ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi och STF. Här finns mer info om programmet.

Stäng


SFT Årsmöte 2015

Biocider och Epigenetik / Biocides and Epigenetics

Läs mer

SFT Annual Meeting 2015

SFTs årsmöte genomfördes för första gången fredagen den 17 april 2015 kl 9.00-16.30, i Göteborg

Det var ett ovanligt bra tillfälle att bredda sin kompetens kring såväl EUs nya biocidförordning som de nyupptäckta mekanismer som möjliggör för kemikalier att styra eller störa våra gener.

Se Vetenskapligt program/Scientific programme och Årsmöteshandlingar:
Agenda för årsmötesförhandlingar 2015
Balans- och resultaträkning 2014 och budget för 2015
Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2015-2016

SCIENTIFIC PROGRAMME:

10.00 – 10.15 Opening of the meeting and welcome
Mattias Öberg, chairman of the Swedish Society of Toxicology

10.15 – 10.50 Controlling harmful organisms and protecting human health and the environment: An overview of the biocidal products regulation
Anna Nordberg, Kemikalieinspektionen

10.50 – 11.25 The biocidal products regulation: The view of the companies
– Opportunities and challenges

Charlotte Bergkvist, Trossa

11.25 – 12.00 Biocides and antibiotics in the environment – how can
they promote antibiotic resistance?

Joakim Larsson, Göteborgs Universitet

13.00 – 13.35 Epigenetic effects of metals – a new mechanism of toxicity
Karin Broberg, Karolinska Institutet

13.35 – 14.10 Mechanisms underlying epigenetic effects of endocrine disruptive chemicals
Joëlle Rüegg, Swetox & Karolinska Institutet

14.30 – 15.10 Modulation of the epigenome in fish carcinogenesis
Leda Mirbahai, Birmingham University


Workshop om hormonstörande ämnen

Kemikalieinspektionen arrangerar tillsammans med Swetox en workshop den 9 december 2014 om nya metoder för att bedöma hormonstörande ämnen.
Läs mer


Workshopen riktar sig till forskare och myndigheter i ”Nätverket för hormonstörande ämnen” och man kommer bland annat att diskutera hur nya icke-djurbaserade metoder och datorberäkningar kan användas för att bedöma riskerna med hormonstörande ämnen. Var står vi idag, och vart går vi? Direkt efter workshopen ges möjlighet att följa med på mingel och visning av Swetox nyinvigda lokaler i Gärtuna. Begränsat antal deltagare.

Mer information: här

Stäng

SFT Årsmöte 2014

Vetenskapligt program: Säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter / Safety assessment of cosmetic products

Läs mer

SFT Annual Meeting 2014

Fredag 4 april 2014, Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna

Övergripande tema: Säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter / Safety assessment of cosmetic products

Vetenskapligt program (på engelska), lunch och årsmöte.

Safety assessment of cosmetic products
The EU has the strictest cosmetics legislature in the world. Is it reasonable for companies to live up to the great demands set for production, safety assessment and marketing of cosmetic products? How reliable are the safety assessments without the possibility to use animal trials? Should the environment suffer for mans’ vanity? And maybe most important of all – are todays’ cosmetic products safe to human health?

These are some of the questions that will be presented and discussed during the scientific program at SFT’s annual meeting 2014.

Welcome to an interesting and thought-provoking day about toxicological and ecotoxicological aspects of cosmetic product use!

SCIENTIFIC PROGRAMME:

9.30 – 9.45 Opening of the meeting
Assoc Prof. Mattias Öberg, chairman of the Swedish Society of Toxicology
Welcome /Mattias Öberg

9.45 – 10.30 Meeting New Regulatory Challenges Following The Cosmetic Ingredients Ban – Cosmetics Europe’s Research Programme On Alternatives
Dr Patric Amcoff, Interim Director Science & Research, Cosmetics Europe

10.30 – 11.00 New Regulation on cosmetic products – more stringent requirements for safety assessment
Monica Tammela, Cosmetics Unit, Medical Products Agency
Presentation/Monica Tammela

11.00 – 11.30 Will the environment suffer for human vanity? Ecotoxicological aspects of cosmetic products
Anna Sobek, Department of Applied Environmental Science, Stockholm University
Presentation/Anna Sobek

11.30 – 12.00 The animal testing ban and research on alternative testing methods
Prof. Ian Cotgreave, Swedish Toxicology Sciences Research Center – Swetox
Presentation/Ian Cotgreave

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.30 Skin sensitizers in cosmetic products: what is the clinical problem?
Prof. Carola Lidén, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet
Presentation/Carola Lidén

13.30 – 14.00 Panel discussion
All speakers

14.30 – 15.30 Annual meeting (in Swedish)
Information and decision on the introduction of ERT in Sweden
Presentation/Charlotte-Nilssin-Marie-Haag-Grönlund

Read about ERT here.

Årsmötesförhandlingar, mm:

Protokoll från årsmötet 2014 (pdf)
Agenda för årsmötesförhandlingar 2014 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
Ekonomisk redogörelse 2013 (pdf)
Valberedningens förslag (pdf)
Beslutsunderlag ERT och logga (pdf)


Workshop om plast

I ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemistsamfundet och Svensk förening för toxikologi hålls en workshop om plast den 22 maj 2014 i Örebro

Läs mer


TEMA: Plast – från vaggan till haven
När: Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 10-16
Var: Örebro universitet, Bilbergska huset, Hörsal B

Plast är ett fantastiskt material som alla dagligen kommer i kontakt med, men materialet skapar också problem. Under temadagen kommer forskare och myndighetspersoner att belysa plast från olika synvinklar.

Hur har tillverkningen av plast gått till, hur sker det idag och vad finns det för utmaningar? Vilka tidigare tillsatser har redan fasats ut och vilka behöver substitueras? Vilka är utmaningarna för ökad plaståtervinning? Hur sprids plast och plastkemikalier i miljön? Vad vet vi om plaster i inomhusmiljö? Vilka är framtidens plaster?

Välkomna!

Stäng

Giftfri miljö

Kemikalieinspektionen anordnar den återkommande konferensen för Giftfri miljö den 26 mars 2014 i Uppsala

Läs mer


Forum för Giftfri miljö som 2014 har temat ”Giftfri vardag”. Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Välkomna!

Stäng