SFT Årsmöte 2012

Vetenskapligt program: ”Cocktaileffekten – inte alltid lika lyckad”

Läs mer

SFT Årsmöte 2012

Fredagen den 23 mars, 2012
kl 8.45 – ca 16.30

Nobel Forum                                                  
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.
Visa på karta

  • Kaffe/Te och smörgås serveras från kl 08.45.
  • Det vetenskapliga programmet pågår mellan 09.30 och ca 15.15.
  • Därefter årsmötesförhandlingar (15.15 – ca 16.30).

Detta år är det högaktuella temat för det vetenskapliga programmet: ”Cocktaileffekten – inte alltid lika lyckad”

Traditionell toxikologi och tillämpad riskbedömning samt all EU lagstiftning på kemikalieområdet har hittills nästan uteslutande fokuserat på en kemikalie i taget. Samhällets kemikalieanvändning är omfattande (> 100 000 industriellt tillverkade kemiska ämnen). Från ett stort antal olika källor och processer sprids dessa ämnen till miljön, oss människor och alla andra levande organismer som exponeras för blandningar av flera olika ämnen, föroreningar och omvandlingsprodukter. Den kombinerade effekten (cocktail-effekten) kan vara såväl större som mindre än de individuella komponenternas toxicitet var för sig.

Vi kan med traditionell riskbedömning genomföra uppskattningar om hur varje enskilt ämne kommer påverka oss människor eller miljön, men den stora utmaningen är att utveckla riskbedömningsmetoder som tar hänsyn till helheten (kombinationer av kemikalier) som vi egentligen är utsatta för.

På senare tid har EU kommissionen beställt och publicerat en rapport för att genomlysa och dimensionera problemet. Författarna (Andreas Kortenkamp & Thomas Backhaus) till denna rapport: State of the Art Report on Mixture Toxicity kommer vara närvarande och presentera sina rön. Vi kommer således ha framstående forskare på området på plats, som kommer tala om den forskning som är gjord samt metoder som finns för att bl.a. hantera de komplexa riskbedömningarna som behövs.

Ulla Stenius från IMM (Institutet för Miljömedicin), KI, kommer att tala om carcinogena ämnens kumulativa effekter, Martin Billger från AstraZeneca kommer ge oss en insyn i hur läkemedelsindustrin hanterar problemen med flera aktiva läkemedel i patienter, och Per Johansson från Kemikalieinspektionen diskuterar ”Dose addition & independent action, theory and concepts”. 

Vetenskapligt Program   

Moderator: Mattias Öberg,
Institutet för miljömedicin (IMM),

KI 9:30-9:45 Välkomna till SFTs årsmöte
Marie Haag Grönlund, SFTs ordförande
SFT2012, Haag Gronlund (pdf)  

9:45-10:10 Dose addition & Independent action, theory and concepts,
Per Johansson, Kemikalieinspektionen
SFT2012, Johansson (pdf)

10:10-10:55 The threshold of toxicological concern: a suitable tool for mixture risk assessment and ranking?
Professor Thomas Backhaus, University of Gothenburg
SFT2012,Backhaus (pdf)

10:55-11.40 To prevent adverse events from drug combinations,
 Martin Billger, Global Toxicology Project Leader at AstraZeneca R&D
SFT2012, Billger (pdf)

11.40 – 12:40 Lunch

12.40-13:25 Combined effects of carcinogens,
Professor Ulla Stenius, Institute of Environmental Medicine (IMM), Karolinska Institutet (KI)
SFT2012,Stenius (pdf)

13.25-14:10 Is mixture risk assessment necessary and what are the obstacles to making progress?
Professor Andreas Kortenkamp, The School of Pharmacy, University of London
SFT2012,Kortenkamp (pdf)

14.10 – 14.40 Kaffe / Te

14:40-15:15 Paneldebatt:
Addressing the new challenges for Mixture Risk Assessments,
Per Johansson, Andreas Kortenkamp, Thomas Backhaus, Ulla Stenius, Martin Billger 

Vetenskapligt program, Årsmötesförhandlingar, mm:

SFT Årsmöte 2012 (pdf).

Protokoll SFT Årsmöte 2012 (pdf)

                      

SFT 40-Års Jubileum

Läs mer

SFT 40 – Års Jubileum

Ett konstituerande möte för det som då kallades Svensk Toxikologisk Förening hölls den 29 maj 1969 på Rättsmedicinska institutionen, Karolinska Institutet.

SFT, Första mötet1969 (pdf)

Detta uppmärksammas i år med ett 40-års jubileum!

Alla SFTs medlemmar inbjuds därför att delta i jubileumsfestligheterna: Torsdagen den 12 november 2009, Kl 17.30 – ca 23.00 på Läkarhuset Odenplan Odengatan 69, Stockholm

Deltagaravgift: 160 kr/person.

Det blir ett jubileumsprogram med mingel, drinkar, tilltugg, presentationer, mat, viner, kaffe mm,

För mer information om jubileumsfestligheterna, program mm:
SFT40, Program (pdf)

SFT 40, Bilder från jubiléet (pdf)

Svar om ditt deltagande vill vi ha senast den 29 oktober till: lars.wiklund@regsafe.se

Deltagaravgiften 160 kr sätts in på SFTs postgiro: 65 89 95-6. Anmälan registreras när betalning kommit till SFT. OBS – Begränsat antal platser – Först till kvarn……….

Möjlighet alltså att under festliga former träffa kollegor från då och nu och när och fjärran……..

Välkomna!
önskar SFTs styrelse

Stäng