Workshop om plast

I ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemistsamfundet och Svensk förening för toxikologi hålls en workshop om plast den 22 maj 2014 i Örebro

Läs mer


TEMA: Plast – från vaggan till haven
När: Torsdagen den 22 maj 2014, kl. 10-16
Var: Örebro universitet, Bilbergska huset, Hörsal B

Plast är ett fantastiskt material som alla dagligen kommer i kontakt med, men materialet skapar också problem. Under temadagen kommer forskare och myndighetspersoner att belysa plast från olika synvinklar.

Hur har tillverkningen av plast gått till, hur sker det idag och vad finns det för utmaningar? Vilka tidigare tillsatser har redan fasats ut och vilka behöver substitueras? Vilka är utmaningarna för ökad plaståtervinning? Hur sprids plast och plastkemikalier i miljön? Vad vet vi om plaster i inomhusmiljö? Vilka är framtidens plaster?

Välkomna!

Stäng

Giftfri miljö

Kemikalieinspektionen anordnar den återkommande konferensen för Giftfri miljö den 26 mars 2014 i Uppsala

Läs mer


Forum för Giftfri miljö som 2014 har temat ”Giftfri vardag”. Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Välkomna!

Stäng

In English – membership

As a SFT member, you get:

 • Newsletter on email with latest news.
 • Information on courses, seminars, services, etc.
 • International information from EUROTOX and IUTOX.

As SFT member, you also get a reduced fee for participation in EUROTOX and IUTOX conferences.

The annual fee is 300 kr. For students / graduate students and retirees the annual fee is 150 kr.

Any questions can be addressed to the Secretary by email sft@toxikolog.se.

Plusgiro: 65 89 95-6
Org. nr: 80 2008-1314

Swish number: 1235250188

 

SFT Årsmöte 2013

Vetenskapligt program: Risk assessment – Learning from pharmacological toxicology

Läs mer

SFT Årsmöte 2013
Fredag 22 mars 2013
kl 8.45 – ca 16.00

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.
Visa på karta

 • Kaffe/Te och smörgås serveras från kl 08.45.
 • Det vetenskapliga programmet(på engelska) pågår mellan 09.30 och ca 13.30.
 • Därefter årsmötesförhandlingar och information om ERT och SweTox(13.30 – ca 16.00).

Detta år är det högaktuella temat för det vetenskapliga programmet: Riskassessment: Learning from pharmacological toxicology

Drug toxicity remains a high profile issue at a time when the recent publicized controversies surrounding the safety of some drugs have contributed to a public perception that the drug safety system is in crisis.

The SFT annual meeting 2013 will be dedicated to the potential of new biology and technology to contribute to the development of predictive strategies for the risk assessment and use of safe drugs. The presentations will describe and discuss the complex and multidisciplinary science of drug safety assessment that shares the principles with other branches of toxicology.

After lunch, the new initiative to form the Swedish Toxicology Sciences Institute (SweTox) will be presented and open for discussion.

We would like the SFT annual meeting to be the number one arena for toxicological networking and informal cross-sector contacts. Please take the opportunity to meet your new and old friends and colleagues during lunch and coffee breaks.

Vetenskapligt Program:

9:30-9:45 Opening of the meeting,
Dr Mattias Öberg, President of the Swedish SOT (SFTs ordförande)

9:45-10:20 Basic principles of the safety assessment of drugs,
Dr Björn Dahl, AstraZeneca
SFT2013, Björn Dahl (pdf)

10:20-11:10 The use and impact of novel technologies for risk
assessment of pharmaceuticals,
In silico modeling, stem cells and multidimensional in vitro models
Professor Ian Cotgreave, AstraZeneca
SFT2013, Ian Cotgreave (pdf)

The application of safety biomarkers to risk assessment of drugs,
Dr Ina Schuppe Koistinen, Science for Life Laboratory /
AstraZeneca Translational Science Centre
SFT2013, Ina Schuppe Koistinen (pdf)

11:10-11.35 What is the predictive value of cancer studies?
Dr Anna-Lena Berg, Medical Products Acency

11:35 – 12:00 Current regulatory discussion on carcinogenitcity testing of pharmaceuticals,
Dr Ulla Wändel-Liminga, Medical Products Acency

12:00 – 13:00 Lunch

13:00-13:30 How can contemperary toxicology and safety/risk assessment learn from and fertilize drug development,
Panel discussion

13:30-14:00 Årsmötesförhandlingar(in Swedish)

14:00 – 14:30 Coffee

14:30-14:50 ERT, European Registered Toxicologist (in Swedish)
Charlotte Nilsson, Marie Haag Grönlund
SFT2013, Charlotte Nilsson och Marie Haag Grönlund (pdf)

14:50-16:00 Swedish Toxicology Sciences Institute, SweTox(in Swedish)
SweTox project group

Vetenskapligt program, Årsmötesförhandlingar, mm:

Program 2013 (pdf)
Agenda för årsmötesförhandlingar 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2013 (pdf)

Eurotox2012 – bilder

Här är några bilder från EUROTOX2012.

(Har du egna bilder du vill dela? Hör av dig till sft@toxikolog.se)

Bilder

Jubileumsfest – Toxikologutbildningen 35 år

Läs mer

Toxikologutbildningen, Masterprogrammet i Toxikologi

Institutet för miljömedicin (IMM)
Karolinska Institutet (KI)
Fyller 35 år 2011

Med anledning av detta inbjudes alla ”gamla toxare”, lärare och alla som varit inblandade i utbildningen till:
JUBILEUMSFEST!
Fredagen den 21 oktober 2011 med start kl 18.00

Program

 • Mingel och skål för Toxikologutbildningen/Masterprogrammet!
 • Jubileumsbuffé, musik, dans och mycket, mycket mer…

Tid och Plats

 • Kl 18.00:Drink på IMM
 • Ca 19:00: Middag på Restaurant Jöns Jacob, Berzelius väg 9, Karolinska Institutet.

För mer information, anmälan, kostnad, OSA mm, se Tox35,Inbjudan (pdf)

Känner du någon toxare som inte nås via SFTs mailutskick?

Förmedla då gärna denna information.

Välkommen!
önskar Jubileumskommittén

Anna Beronius, Anders Bergendorff, Astrid Ottosson Wadlund, Kristian Dreij,
Stefano Malvezzi, Anne BaunbakPedersen, Johan Holm, Annika Hanberg, Mats Rundgren, Lars Wiklund

Stäng

Pre-Eurotox 2012

Visa innehåll

Välkommen till SFTs mingel/after-work seminarium:

Pre-Eurotox 2012

Måndagen den 24 oktober kl 17.00 – 20.00                             
på Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Visa på karta   Information om Stockholm Waterfront

 

 

 

 

 

 

Kom och bli ambassadör för Eurotox 2012!
En unik chans för dig som är medlem i SFT att på plats i Stockholm Waterfronts fantastiska lokaler få en förstahandsinformation om konferensen 2012, och därefter mingla och nätverka med dina kollegor.

Program

 • 17.00: Samling Stockholm Waterfront
 • 17.15: Information om Eurotox 2012
 • Organisationskommittén, Marie Haag Grönlund
  Presentation MHG
 • Vetenskapligt Program, Christina Rudén
  Presentation CR
 • Continuing Education: Annika Hanberg
  Presentation AH
 • Socialt Program: Lars Wiklund
  Presentation LW
 • Ca 18.15: Visning runt i Stockholm Waterfront byggnaden med utsikt över Riddarfjärden och Stadshuset.
 • Därefter: Mingel, servering av dryck (öl, vin, alkoholfritt) och snacks, tilltugg mm.

Inbjudan: SFT, Pre Eurotox 2012 (pdf)

Seminariet är kostnadsfritt, men vi måste ha din bindande anmälan senast 17/10 2011.
Maila din anmälan till Tina Almström Branting, SFT sekr.

Välkomna
SFTs styrelse

 Stäng

 

SFT Årsmöte 2011

Vetenskapligt program: Framtida toxikologiska utmaningar

Visa innehåll

Fredagen den 18 mars, 2011.

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.

Svensk Förening för Toxikologi (SFT) Inbjuder till årsmöte Fredag den 18 mars 2011 på Nobel Forum.

Vetenskapligt program:
Framtida toxikologiska utmaningar

Just nu genomgår toxikologin en intensiv förändringsfas som bland annat innefattar nya forskningsfält, internationaliserad utbildning och ny lagstiftning. Detta ställer nya krav på oss toxikologer. Vill du veta vilka möjligheter och utmaningar som vi har framför oss? Vad kommer att prägla arbetsmarknad, utbildning och forskning de kommande åren?

Program

Passa på att hälsa på gamla och nya vänner och kollegor!
Kaffe / Te + smörgås serveras från kl 09.15

10.00-10.15 Välkomna till SFTs årsmöte
Marie Haag Grönlund, AstraZeneca, SFTs ordförande

Moderator: Mattias Öberg, IMM, KI

10.15-10.55 Evolution of risk assessment: from rodents to humans and back
Eleine Faustman, professor and director, Institute for risk analysis and risk communication, University of Washington, USA

11.00-11.45 Toxikologernas framtida roll i läkemedelsutveckling
Ian Cotgreave, professor, AstraZeneca
IC Presentation (pdf)

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.15 EUROTOX 2012
Marie Haag Grönlund, SFTs ordförande

13.15-13.40 Globala initiativ på kemikalieområdet
Maria Delvin, Principal Policy Adviser, Kemikalieinspektionen
MD Presentation (pdf)

13.45-14.10 Utbildning av toxikologer igår och idag – behov för framtiden
Annika Hanberg, professor och studierektor, Institutet för miljömedicin, KI
AH Presentation (pdf)

14.10-14.40 Kaffe / Te

14.40- 15.05 Morgondagens arbetsuppgifter inom kemisk industri
Carl Haux, AkzoNobel Surface Chemistry AB

15.10-15.35 ”Snillen spekulerar: Vilka utmaningar och möjligheter står toxikologerna inför?” (paneldebatt)
Ian Cotgreave, Maria Delvin, Annika Hanberg och Carl Haux

Diskussionsledare:Tina Almström Branting, Goodpoint AB

Ca 15.40 Årsmötesförhandlingar

Program, Årsmötesförhandlingar, Valberedningens förslag (pdf)

Versamhetsberättelse för 2010 (pdf)

Revisionsberättelse för 2010 (pdf)

Årsmötesprotokoll (pdf)

Stäng

 

AKUTA RIKTVÄRDEN OCH SPRIDNINGSMODELLER

Visa innehåll

10 februari 2011

Arrangeras av:
Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC) – ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Institutet för miljömedicin (IMM)

Medarrangörer:
Socialstyrelsen och Svensk Förening för Toxikologi (SFT)

Torsdagen 10 februari bjuder vi in till en heldag om viktiga verktyg i samhällets beredskap och skydd mot kemiska olyckor och katastrofer.

Seminariet är en mötesplats för att utbyta erfarenheter kring bedömning av toxikologiska risker i samband med kemiska utsläpp och olyckor. Under dagen kommer vi att presentera hälsobaserade riktvärden speciellt framtagna för att skydda allmänbefolkningen. Vi kommer också att diskutera möjligheter att beräkna spridning och uppskatta skadeutfall, vilken roll riktvärden och gränsvärden har i en kemisk katastrofsituation samt vid fysisk planering av industrier och transporter.

Mötet är öppet, men vänder sig i första hand till personer med ansvar inom kemisk beredskap och utbildning på centrala och regionala myndigheter samt till toxikologer och säkerhetskonsulter.

Mötet är avgiftsfritt och inkluderar lunch.

Anmälan krävs och sker via webbformulär senast 20 januari.

Web för info, anmälan mm: Katastroftoxikologi

Program (pdf för utskrift)

Eftersom antalet platser är begränsat kan vi behöva prioritera deltagare från de primära målgrupperna och personer som anmält sig tidigt.

Varmt välkommen!

Tid och plats:
10 februari 2011 Kl. 9.30-16.00 Stallmästaregården Norrtull, Stockholm

Stäng