SFT Årsmöte 2015

Biocider och Epigenetik / Biocides and Epigenetics

Läs mer

SFT Annual Meeting 2015

SFTs årsmöte genomfördes för första gången fredagen den 17 april 2015 kl 9.00-16.30, i Göteborg

Det var ett ovanligt bra tillfälle att bredda sin kompetens kring såväl EUs nya biocidförordning som de nyupptäckta mekanismer som möjliggör för kemikalier att styra eller störa våra gener.

Se Vetenskapligt program/Scientific programme och Årsmöteshandlingar:
Agenda för årsmötesförhandlingar 2015
Balans- och resultaträkning 2014 och budget för 2015
Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2015-2016

SCIENTIFIC PROGRAMME:

10.00 – 10.15 Opening of the meeting and welcome
Mattias Öberg, chairman of the Swedish Society of Toxicology

10.15 – 10.50 Controlling harmful organisms and protecting human health and the environment: An overview of the biocidal products regulation
Anna Nordberg, Kemikalieinspektionen

10.50 – 11.25 The biocidal products regulation: The view of the companies
– Opportunities and challenges

Charlotte Bergkvist, Trossa

11.25 – 12.00 Biocides and antibiotics in the environment – how can
they promote antibiotic resistance?

Joakim Larsson, Göteborgs Universitet

13.00 – 13.35 Epigenetic effects of metals – a new mechanism of toxicity
Karin Broberg, Karolinska Institutet

13.35 – 14.10 Mechanisms underlying epigenetic effects of endocrine disruptive chemicals
Joëlle Rüegg, Swetox & Karolinska Institutet

14.30 – 15.10 Modulation of the epigenome in fish carcinogenesis
Leda Mirbahai, Birmingham University


Kommentarer inaktiverade.