SFT Årsmöte 2010

Vetenskapligt Program: ”Exponeringsbedömning – Nya tillämpningar”

Visa innehåll

Fredagen den 19 mars, 2010.

Nobel Forum
Nobels väg 1,
Karolinska Institutet, Solna.

Vetenskapliga program:

”Exponeringsbedömning – Nya tillämpningar”

I och med införandet av REACH kommer exponeringsbedömning att vara en del av underlaget för registrering av kemikalier. Sedan tidigare ingår exponeringsbedömning som ett steg i hälsoriskbedömningar, men inte i registrering av kemikalier. Nu kan vi förvänta oss att delvis nya perspektiv anläggs på exponeringsbedömning.

Program

10.00-10.15 Välkomna (inkl info om EUROTOX 2012) SFTs ordförande, Christina Rudén, KTH, Stockholm

Moderator: Mattias Öberg, IMM, Stockholm

10.15-10.45 Tradition och trender inom exponeringsbedömning
Översikt av traditionella begrepp och modeller inom human exponeringsbedömning, samt av aktuella trender, t.ex. inom biomonitoreringsstudier i allmänbefolkning och konsekvenser av variabilitet i exponeringsestimat.
Ingvar Bergdahl, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet
Ingvar Bergdahl

10.45-11.15 Exempel på aktuella konsumentexponeringar för kemikalier: Bisfenol-A och PFOS
Data från färska biomonitoreringsstudier i svensk normalbefolkning.
Christian Lindh, Arbets- och miljömedicinska laboratoriet, Lunds universitet
Christian Lindh

11.15-11.45 Vad säger REACH om exponeringsscenarier? Introduktion till regelverket kring exponeringsbedömning.
Mats Forkman, Kemikalieinspektionen, Stockholm.
Mats Forkman

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.15 Ulf G. Ahlborgs pris i miljöforskning 2009
Niklas Johansson, SNV, Stockholm

13.15-13.45 Exponering via varuanvändning
REACH reglerar bland annat farliga ämnen i varor, genom att reglera innehåll och användning. Hur kan man resonera kring exponeringsbedömning för att säkerställa att en vara är säker genom hela produktcykeln?
Stellan Fischer, Kemikalieinspektionen, Stockholm
Stellan Fischer

13.45-14.15 Kaffe / Te + Frukt

14.15- 14.55 Så här gör vi:
Exempel från Akzo Nobel och Perstorp

Vid registrering av en kemikalie måste man bedöma framtida exponering utifrån begränsade dataunderlag. Här ger två kemikalieföretag exempel på hur man idag arbetar med exponeringsbedömning vid registrering av kemikalier.
Sara Hakner, AkzoNobel Surface Chemistry AB, Stenungsund,
Sara Hakner

Christian Mattsson, Perstorp AB
Christian Mattsson

14.55-15.25 Diskussion
Diskussionsledare: Mattias Öberg, IMM, Stockholm

15-30 – ca 16.30 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR


SFT Årsmöte 2010, Program

Verksamhetsberättelse för 2009

Årsmötesprotokoll

Stäng

 

Kommentarer inaktiverade.