NYHETER Nominera en hedersmedlem till SFT!
Årsmöte 2018
The SFT-meeting was held on April 20 in Nobel forum, KI, Solna.
Seminarier 2018   Conference, Lund, June 17-20! Future meetings-BSTP.
ERT
Ansök om att bli en ”European Registered Toxicologist”. Se intervjuer med ”ERT”-toxikologer!
Jobbannonser Director, Astra Zeneca. PhD position. Konsult på Toxintelligence.
Sponsor
Bli en SFT-sponsor!
Idéer från medlemmarna
Har du förslag på förbättringar är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Allmän information

Forskningsproppen 2016

SFT skickade in ett underlag till forskningsproppen 2016. Fokus lades på hur viktigt det är med toxikologisk kunskap i bl.a. läkemedelsutveckling och för att uppnå miljömålet En Giftfri Miljö. Vi påpekade också att arbetet med 3R (alternativ till djurförsök; refine, reduce, replace) måste intensifieras.


European Registred Toxicologist (ERT)

Allt fler internationella företag och myndigheter anser att ERT är meriterande när de söker personal. Därför finns nu ett svenskt system för ERT. Du kan du hitta all info om ERT här.


”Rädda Astra Zenecas kunskap och starta toxikologiskt institut”

Mattias Öberg, ordförande i Svensk förening för toxikologi skriver på DN-debatt (29/8-12) tillsammans med Anitra Steen, lokal samordnare Södertälje kommun, och Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör, Sveriges ingenjörer

Läs inlägget här: http://www.dn.se/debatt/radda-astra-zenecas-kunskap-och-starta-toxikologiskt-institut


Succé för EUROTOX 2012!

Svensk förening för toxikologi arrangerade Europas största konferens när det gäller toxikologi. Fler än 1200 deltagare kom till Stockholm 17-20 juni, 2012. Stort tack till alla som gjorde det möjligt!

Här kan du se bilder från konferensen.


Swedish Toxicology Sciences Institut (SweTox)

Ett helt nytt institut föreslås starta i Gärtuna. En av hörnstenarna är den anläggning som AstraZeneca är villiga att donera. Visionen är att SweTox ska bidra till ett kemikaliesäkert samhälle genom att vara ett unikt internationellt institut där akademi, industriell forskning och kommersiell verksamhet samverkar. I dagarna presenteras en genomarbetad verksamhetsplan av Länsstyrelsen och Vinnova. Många aktörer har varit med i processen, däribland SFT.

Här kan du verksamhetsplan och sammanfattning.

Angående nedläggningen av Safety Assessment, AstraZeneca, Södertälje

SFT följer kontinuerligt vad som händer kring säkerhetslabbet i Södertälje. Vi har bland annat varit aktiva i debatten och i mötet med olika politiker. I augusti publicerade vi tillsammans med Södertäljes särskilda samordnare (Anitra Steen) och Sveriges Ingenjörer (Peter Larsson) en artikel på DN debatt som lyfter fram vikten av toxikologi som en del av svensk innovationspolitik. SFT deltar också aktivt med att stödja bildandet av ett nytt toxikologiskt forsknings- och utvecklingscenter i Gärtuna, Södertälje. Ett första förslag presenterades av SP i juni, 2013. Under hösten 2013 har arbetet med en detaljerad plan fortsatt och 20 december gav regeringen möjlighet till Forskningsrådet Formas att stödja arbetet.

DN-debatt (29/8-2012: http://www.dn.se/debatt/radda-astra-zenecas-kunskap-och-starta-toxikologiskt-institut

Ladda ner förslaget på ett toxikologiskt institut: http://ge.tt/2zFAQvJ/v/0

Lär SFTs pressrelease: SFT Pressrelease (3/2-2012)


SFTs ordförande, mail till medlemmarna (2/2-2012)

Vi har idag får veta att all forskning och utveckling vid AstraZeneca i Södertälje kommer att läggas ned. Detta medför att uppemot 1.200 jobb ska bort och att Safety Assessment, företagets toxikologiska laboratorium i Södertälje försvinner. Detta är ett dråpslag mot svensk bioteknologisk forskning generellt liksom för svensk toxikologi. Safety Assessment har under ledning av Peter Moldéus och hans föregångare spelat en viktig roll för svensk och internationell toxikologi. I Södertälje har en högkvalificerad forskning och utveckling inom toxikologi bedrivits och man har attraherat och utvecklat ett stort antal experter inom toxikologi. En ansenlig del av landets toxikologer har eller har haft anställning här. Safety Assessment fungerar också som ett viktigt stöd inom utbildning av toxikologer, där man bidrar med undervisning, praktiska moment och annan support.

Det är med stor sorg vi tagit emot detta meddelande, som i första hand naturligtvis drabbar de anställda och deras familjer, men som även får stora konsekvenser för svensk toxikologisk kompetens, arbetsmarknad och utbildning.

2012-02-02
För SFTs styrelse
Marie Haag Grönlund
Ordförande


Toxicology in Sweden

A summary of historical notes and how toxicology became organized in Sweden.

Author: Lars Wiklund, RegSafe – Regulatory Safety Sciences,
Sweden (2007, Rev 1: July 2010)

Ladda ned PDF

Läs mer

A version of this article was published in Information Resources in Toxicology, 4th Edition, Lars Wiklund, Elsevier 2009, and on The World Library of Toxicology (WLT), Chemical Safety, and Environmental Health, when launched on September 7, 2009. WLT: http://www.toxipedia.org/display/wlt/Welcome

 


WLT – The World Library of Toxicology

Launched: 2009-09-07

Web: WLT – World Library of Toxicology

The World Library of Toxicology (WLT) is a free global Web portal that provides the scientific community and public with links to major government agencies, non-governmental organizations, universities, professional societies, and other groups addressing issues related to toxicology, public health, and environmental health.

The World Library of Toxicology works directly with a network of country correspondents consisting of respected toxicologists and other scientists who maintain their own country-specific pages with accurate and up-to-date information.

Läs mer

Country Correspondent for Sweden:

Lars Wiklund, RegSafe – Regulatory Safety Sciences

Mail: lars.wiklund@regsafe,se


Over 45 countries from all 7 continents are represented in the WLT, with the goal of ultimately including all interested nations.

Along with serving as a portal to key resources, the WLT sets the stage to connect research scientists from government and industry, academia, non-governmental organizations, the environmental advocacy community, and interested laypeople from around the world with each other.

By making these diverse stakeholder groups aware of each others’ activities, the World Library of Toxicology will serve as a catalyst to encourage global collaborations and minimize duplicative efforts. Its goal is to serve as a resource to improve global public health.

A Review Panel of toxicologists and informatics professionals loversees the site’s completeness, quality, reliability, and ease of use.

History
The World Library of Toxicology, Chemical Safety, and Environmental Health was originally developed by Division of Specialized Information Services (SIS) of the National Library of Medicine (NLM), a component of the National Institutes of Health (NIH), within the U.S. Department of Health and Human Services. It is currently being developed and maintained as a partnership between Toxipedia, the International Union of Toxicology (IUTOX), and NLM.

Web: WLT – World Library of Toxicology

Stäng artikel


REACH

Ett antal europeiska toxikologer har skrivit ett brev till EU-kommissionären (Näringsliv) Günter Verheugen om testkraven i REACH och om behovet av studier med upprepad tillförsel till försöksdjur för att kunna bedöma dos-respons samband, identifiera kritiska effekter och NOAEL samt för att kunna göra kvantitativa hälsoriskbedömningar mm
(19 september 2005).

Ladda ned PDF


Sammanfattning av medlemsenkäten (Januari 2005)

SFT skickade i november 2004 ut en medlemsenkät via mail, med frågor om SFTs programverksamhet, SFTs viktigaste uppgifter, Toxicollage (SFTs informationstidning) mm för att efterfråga medlemmarnas önskemål och synpunkter.

Svaren, synpunkterna och kommentarerna kommer att hjälpa styrelsen att planera SFTs verksamhet i linje med medlemmarnas intressen.

Svaren visade att information i första hand är önskvärd via mail-utskick och på hemsidan.

Toxicollage upphörde därför 2006, men ”Toxicollage”-uppgifter finns nu istället i arkivet.

En redovisning av svaren finns nedan:

Ladda ned PDF