AKUTA RIKTVÄRDEN OCH SPRIDNINGSMODELLER

Visa innehåll

10 februari 2011

Arrangeras av:
Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC) – ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Institutet för miljömedicin (IMM)

Medarrangörer:
Socialstyrelsen och Svensk Förening för Toxikologi (SFT)

Torsdagen 10 februari bjuder vi in till en heldag om viktiga verktyg i samhällets beredskap och skydd mot kemiska olyckor och katastrofer.

Seminariet är en mötesplats för att utbyta erfarenheter kring bedömning av toxikologiska risker i samband med kemiska utsläpp och olyckor. Under dagen kommer vi att presentera hälsobaserade riktvärden speciellt framtagna för att skydda allmänbefolkningen. Vi kommer också att diskutera möjligheter att beräkna spridning och uppskatta skadeutfall, vilken roll riktvärden och gränsvärden har i en kemisk katastrofsituation samt vid fysisk planering av industrier och transporter.

Mötet är öppet, men vänder sig i första hand till personer med ansvar inom kemisk beredskap och utbildning på centrala och regionala myndigheter samt till toxikologer och säkerhetskonsulter.

Mötet är avgiftsfritt och inkluderar lunch.

Anmälan krävs och sker via webbformulär senast 20 januari.

Web för info, anmälan mm: Katastroftoxikologi

Program (pdf för utskrift)

Eftersom antalet platser är begränsat kan vi behöva prioritera deltagare från de primära målgrupperna och personer som anmält sig tidigt.

Varmt välkommen!

Tid och plats:
10 februari 2011 Kl. 9.30-16.00 Stallmästaregården Norrtull, Stockholm

Stäng

 

Kommentarer inaktiverade.